u životu Rajka Bundala bilo je oboljenje njegove supruge kada je djeci trebao priopćiti kako će morati dalje zajedno bez majke.
-Normalno sam proveo djetinstvo, i onda, kada sam povjerovao u svoju snagu, talent, da mogu sam, oženio se, napravio kuću, otvorile su mi se sve perspektive no tada sam doživio najveću krizu. Nisam imao snage reći djeci da mame više neće biti, priča Bundalo.

Nedugo nakon toga pronašao je sve u vjeri, sakramentima i ljubavi. Nekada može više pomoći bakica koja vjeruje nego svećenik koji priča o filozofiji, savjetovaju je Bundalu tada jedan poznanik.
-Taj čovjek mi je dao dvije ključne stvari - način ispravne vjere, ne osvrći se na to kakav je svećenik, kakvi su vjernici, također me uputio živoj Gospi koja hoda zemljom i tješi ranjene i ispaćene,kaže Bundalo.
Nakon toga događaja otišao je u crkvu, uplatio par misa i sljedećega dana, supruga je bila zdrava.
-Od tada sam postao krščanin, vjera me nosi, kaže Rajko Bundalo.
O položaju žene kaže kako nijedna krajnost nije dobra.

- Ravnoteža je u ljubavi. Žena je nježna, i ona tu nježnost pruža dok muškarac daje snagu koju žena nema, to je jedna razmjena. Tada nastaje obitelj, djeca imaju roditelje i nastaje sretna obitelj. Ženu treba pustiti da u srcu živi svoj život. Žena je posrednica i ona može biti ili divna ili vrag jer ona je primarno duhovno biće, ona je majka, iznad riječi, njezino srce pokriva puno toga. Kada žena dođe sve je plemenitije, istaknuo je Rajko Bundalo za čiji boravak u Zadru vlada veliki interes.