Enio Meštrović očitovao se na prijedlog petogodišnjeg financijskog plana Nadzornog odbora KK Zadar. U odnosu na predloženi ugovor Meštrović ne pristaje na rebalans proračuna već ove godine, traži još dva člana u Nadzornom odboru, umjesto petogodišnjeg pristaje na dvogodišnje financiranje i ne slaže se s projektom akademije.

- Iznos za KK Zadar na sljedećem proračunu (ako prođe) 1 milijun € - DA

- Jamstvo za kredit (zatvaranje ove sezone i predstečajnih obaveza) koji će KK Zadar servisirati od iznosa iz proračuna (dogovoriti iznos!) - DAQ

- Ugovor o financiranju - DA.

Da, ali na dvije godine (dok smo mi tu i ako budemo, u Vijeću grada). Ne možemo odlučivati u ime budućeg sastava Vijeća u njihovom mandatu.

Rebalans - NE

Uvjeti nezavisne liste:

Popunjavanje NO po Statutu sa još dva člana: 1. Veteran KK Zadar, 2. Predstavnik većinskog vlasnika i glavnog sponzora, grada Zadra, koji nije iz kluba HDZ-a

Nadzorni odbor - bez uplitanja u struku. Ovaj stručni kadar zaslužuje mir i povjerenje u svom radu, minimum sljedeće dvije godine, na osnovu ovogodišnjih rezultata svih selekcija. Proces stvaranja mladih i novih igrača koji mogu participirati u minutaži seniorskog pogona zahtjeva kontinuitet. Nadzorni odbor vodi- isključivo brigu o poslovanju i uvjetima rada svih zaposlenika.

Članovi NO iz Grada košarke - na osnovu ukazanog povjerenja njihovom entuzijazmu (dva člana NO od novoosnovane Udruge) tražimo projekciju njihovog doprinosa za sljedeće dvije godine sa izuzećem proračunskog novca i sponzora koje je dogovorio grad Zadar.

Akademija - NE
Pod kojim uvjetima? Mladi igrači mogu po zakonu otići kad god hoće bez odštete. Za vezati ih menadžerskim ugovorima triba puno više sposobnosti od dobre volje.

Ulagati u svoje omladiske pogone - DA

Košarka je neprofitabilan sport. Do god je grad glavni donator, iskakanja iz tračnica održivog je nemoguće. S ovim proračunom Zadar može samo biti tu di je... Za sve veće triba ozbiljno puno veći novac od, nadajmo se, novog strateškog partnera ili vlasnika, stoji u odgovoru koji je poslao Nadzornom odboru, upravi kluba i gradskim vijećnicima.