KK Diadora na završnom turniru nije uspjela izboriti plasman u Prvu ligu, a nakon incidentne završnice stigle su i kazne HKS-a. Zadarski klub kažnjen je s 22.500 kuna, što je izuzetno visoka kazna za ovaj rang natjecanja. O kazni su se putem svoje Facebook stranice očitovali „Entuzijasti".

- Dan nakon što je KK Diadora putem e-maila zaprimila obavijest (ali ne i odluku sukladno internim aktima HKS-a) o suspenziji našeg trenera i dvoje igrača, putem e-maila je pristigla i obavijest o novčanoj kazni izrečenoj od strane HKS-a u iznosu od ukupno 22.500,00 kn.

KK Diadora je koristeći pravno raspoloživa sredstva podnijela žalbu Arbitraži HKS-a upravo povodom postupanja i izrečenih sankcija HKS-a te je trenutno u tijeku postupak pred Arbitražom HKS-a. Nakon odluke Arbitraže HKS-a povodom naše žalbe detaljno ćemo se očitovati o cjelokupnoj situaciji, te o činjeničnim i pravnim navodima podnesene žalbe.

Među sankcijama najviše nas je zatekla novčana kazna u iznosu 5.000 kn koja je izrečena povodom Facebook/Instagram objave u kojoj smo obavijestili naše članove, simpatizere i pratitelje o suspenziji trenera i dvoje igrača, a koju objavu su odgovorne osobe HKS-a arbitrarno i proizvoljno protumačile i podvele pod prekršaj protiv zajedničke marketinške aktivnosti za koji u odredbi članka 62.F.2 Propozicija natjecanja stoji, cit: „Neodgovorne izjave igrača, trenera, službenih i odgovornih predstavnika klubova o ligi, ako je nanose štetu sponzorima lige...novčana kazna od 5.000,00 kn".

Smatramo nepotrebnim argumentirati zašto se predmetna Facebook/Instagram objava ne može podvesti pod taj prekršaj s obzirom da je iz javno dostupnog sadržaja objave kao neosporno vidljivo da ista ne sadrži nikakve neprimjerene izjave ili navode na štetu interesa i ugleda HKS-a i/ili njegovih djelatnika i/ili partnera/sponzora, već da smo isključivo radi informiranja naših članova, simpatizera i pratitelja sasvim objektivno bez ijedne neprimjerene riječi prenijeli obavijest koja se neposredno tiče našeg kluba. Očito je kako predmetna objava nije povrijedila niti je mogla povrijediti interese HKS-a/sponzora, već je potencijalno povrijedila isključivo ega i taštine pojedine gospode iz Lipovečke 1 (sjedište HKS-a).

Iako ste se vjerojatno zapitali koje je obrazloženje takve odluke i je li HKS ukazao na koji način smo nanijeli štetu sponzorima lige moramo istaknuti da to pitanje i nas muči obzirom da HKS nije argumentirao izricanje takve kazne već je isključivo navedeno, cit: „Zbog neodgovornih izjava službenih i odgovornih predstavnika klubova u medijima kažnjava se „KK"Diadora" prema čl.62.F.2. Propozicija natjecanja s 5.000,00 kn.".

Iz svega navedenog jasno proizlazi da HKS zloupotrebljavajući poziciju moći i autoriteta sasvim proizvoljno i arbitrarno tumači odredbe Propozicija natjecanja kako bi kroz izricanje novčane kazne de facto penalizirao prenošenje javno dostupnih informacija te praktički doveo u pitanje slobodu izražavanja misli kao ustavnu kategoriju.

U ovom trenutku dolazimo do začuđujuće spoznaje, a to jest da sukladno Propozicijama natjecanja protiv takve sankcije HKS-a nije dopušteno podnošenje žalbe!? Nameće se pitanje kojim su se to pravnim, ljudskim i sportskim načelima vodili tvorci Propozicija natjecanja kada su u pogledu izricanja takvih sankcija HKS postavili u poziciju apsolutne moći i nepogrešivosti, bez omogućenog prava na preispitivanje opravdanosti donošenja takvih odluka pred višim tijelom. Mišljenje slobodno donesite sami.

Imajući u vidu sve navedeno, logičkim se nameće pitanje je li HKS postavio sebe i sponzore prvo iznad Ustava RH i pozitivnih propisa RH, a potom i iznad svih klubova, te je li politika kažnjavanja malih klubova na ovako maliciozan i perfidan način, politika vodstva HKS-a usmjerena na popularizaciju i revitalizaciju hrvatske košarke?

Naposljetku, želimo vjerovati da će Arbitraža HKS-a pravilno utvrditi činjenično stanje te poštujući pozitivnopravne propise i interne akte HKS-a donijeti pravilnu odluku o žalbi, obzirom da nam je pomalo teško za vjerovati da bi ijedan član arbitražnog vijeća želio imenom i prezimenom stati iza nepropisno izrečenih kazni, poručuju iz HKS-a.