Nakon rujanske glavne skupštine sportskog dioničkog društva KK Zadar, za prosinac je najavljena nova glavna skupština.

Teme su gotovo iste: gubitak sezone do 30. lipnja 2021. i sastav Nadzornog odbora.

Ovaj put s jednom razlikom - Nadzornom odboru nije istekao mandat već podnose kolektivnu ostavku s 20. prosincem.

Dan poslije na skupštini bi se trebali izabrati novi članovi NO KK Zadar. Za razliku od rujanske skupštine kada gradonačelnik Branko Dukić nije predložio nikoga u nadzor u ime Grada Zadra kao većinskog vlasnika, sad je to njih trojica. Gradski vijećnici Enio Meštrović i Ante Rubeša i Damir Burčul apsolutno su odgovarajući nadzornici. Upravo je Gradsko vijeće to koje odobrava proračun iz kojeg se svake godine u dva navrata izdvaja 8 milijuna za KK Zadar i uračunava trošak najma dvorane. Gradsko vijeće jedino je mjesto javnosti jer se njemu podnosi izvještaj o poslovanju i kritički se raspravlja o status KK Zadar.

Od sada će gradski vijećnici imati uvid u poslovne tajne javnog interesa i financiranja. I to je korak naprijed u odnosu na kotač koji se godinama vrti u krug.

Uz trojicu vijećnica koji su ponajviše involvirani u KK Zadar, u sastav NO predložen je Ivan Sunara u ime veterana te Dino Martinović u ime sponzora. Zadranin u zagrebu je direktor marketinga i to je dobra pozicija za ono što KK Zadru treba - sponzora ili strateškog partnera kojeg neki zagovaraju.

Formulacija u objavi dnevnog reda i odluka skupštine da se „biraju i još najviše četiri člana kojih se može predložiti i izabrati na samoj Skupštini", nije uobičajena. Skupština dioničara mora imati definirane prijedloge.

U novom saziv NO KK Zadar nema ni Luke Kolanovića, dosadašnjeg predsjednika NO koji je predstavlja Tankersku plovidbu kao suvlasnik 10-ak posto udjela dionica KK Zadar. Kolanović je bio član NO te zamjenik predsjednika Ivana Mijolovića u proteklom sazivu a nakon kratkog predsjedavanja, odustao je iz osobnih razloga.