KK Jazine Arbanasi javno su objavili svoj financijski izvještaj za razdoblje do 30. lipnja 2021,. godine. U prvih šest mjeseci ostvarili su prihode od 325.090 kuna, dok su rashodi iznosili 266.705 kuna, što znači da su u označenom razdoblju imali višak prihoda u iznosu od 58.385 kuna.

Za razdoblje od 1. 1.2020. do 31. 12. 2020. ukupni prihodi klubs su iznosili 631.836 kuna dok su rashodi iznosili 687.341, što znači da su u 2020.godini imali manjak prihoda od 55.505 kuna. Svi rashodi odnose se na kotizacije, članarine, registracije, licenciranje, knjigovodstvene troškove, prijevoz, trenerske naknade, liječnike, suce, zapisničare, naknade za sportaše, sportsku opremu, snimanje utakmice i brojne druge stavke za redovnu djelatnost.

Financijski izvještaj predan je Športskoj zajednici Grada Zadra s preciziranim stavkama svih prihoda i rashoda kluba.