Grad Zadar krenuo je u postupak ispitivanja stanja i moguće sanacije rampe Veslačkog doma u Zadru. U postupku nabave za taj posao odabrana je ponuda tvrtke Urbane ideje d.o.o. iz Samobora, koja će za iznos od 82.687,50 kuna dati stručnu ocjenu i izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju rampe.

- Grad Zadar je kao vlasnik objekta zatražio od stručne tvrtke kontrolu vitalnih elemenata rampe, koja je izgrađena 1980. godine, te se već 40 godina koristi bez ulaganja. S obzirom da se radi o armiranom betonu koji je podložan utjecaju morske vode, bilo je potrebno napraviti dijagnostiku kako bi se na stručan način utvrdilo pravo stanje stvari. Pokaže li se stanje rampe spornim ili nesigurnim za veslače, klub će pronaći alternativu za ulazak u more, kaže Joško Matulić, predsjednik Veslačkog kluba.

Prolaskom ispod rampe moguće je vidjeti oštećenja u betonu, no jesu li ona utjecala na statiku i što je potrebno napraviti, procijenit će Urbane ideje.

Inače, u prošlih nekoliko godina napravljeni su prvi pomaci prema obnovi Veslačkog doma, pa su tako prošle godine obnovljeni sanitarni čvorovi, svlačionica i terasa, a u sljedećem razdoblju planira se sanacija fasade i krova.