Dodjela kadrovskih stanova u vlasništvu Grada Zadra ostavila je nedoumice oko načina na koji su ih dobili odnosno prava koja mogu potraživati kasnije. Naime, nekada su se takvi stanovi davali u dugoročan najam a stanari bi ih na kraju mogli otkupiti, naravno po povlaštenoj cijeni. Šest stanova koje je Grad kupio u zgradama POS na Crvenim kućama trajno ostaju u gradskom vlasništvu.

Prvi korak prema dodjeli stana je da ustanova kojoj stan treba dodijeliti, a za sada se radi o Općoj bolnici Zadar, predloži korisnika stana prema kriterijima koje je sama donijela. U slučaju bolnice, radi se o specijalistima kadrovskih zanimanja. Tako je prvi stan dodijeljen kirurgu Daliboru Kolaku, koji je u bolnicu došao kao gotov specijalist iz BiH, a drugi supružnicima koji u Zadar dolaze uz osječke bolnice, neonatologu Darjanu Kardumu i imunologinji Željki Kardum.

- Kada ustanova odluči kome treba dodijeliti stan, odluku donosi osobno gradonačelnik, sukladno odluci Grada Zadra prema kojoj kadrovima od osobitog značaja može godišnje dodijeliti pet stanova, naravno ukoliko grad u traženome trenutku raspolaže slobodnim stanom, odgovorili su nam iz Ureda gradonačelnika. 

Ugovor o najmu stana sklapa se na 5 godina i ukoliko osoba i dalje ispunjava uvjete (da i dalje radi u toj ustanovi, nema prikladnu nekretninu za stanovanje na području grada Zadra i sl.) ugovor se produljuje na idućih 5 godina.

- S korisnikom se sklapa ugovor po kojem se plaća ekonomska najmnina sukladno zakonskim odrebama koje reguliraju izračun najamnine (Zakon o najmu stana i dr.), a u Odluci o najmu stanova u vlasništvu Grada Zadra nisu predviđene odredbe o otkupu dodijeljenih stanova, pojašnjavaju u Gradu Zadru. 

Ekonomska cijena najma stana od 80-ak metara četvornih s četiri osobe u najmu je oko 50 eura, što je izračun po etalonskoj cijeni građenja, prosječnoj plaći u RH, lokaciji stana i sl.