Vlada je na posljednoj sjednici osigurala dodatnih 54 milijuna eura za izgradnju 18 centara za osobe starije životne dobi, čime će se smještajni kapaciteti povećati za 1.795 kreveta. U svakoj županiji po jedan. Iz Zadarskem županije nominirali su domove koji bi se gradili na području općina Poličnika ili u Sv. Filipu i Jakovu.

Iz Općine Sv. Filip i Jakov, u sklopu projekta „Izgradnja doma za starije i nemoćne osobe", dodijeljeno je 5.342.778,76 eura bespovratnih sredstava.

Općina Sveti Filip i Jakov radila je na projektu, koji je aplicirala na Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe čija je svrha razvoj socijalnih usluga za posebno osjetljive skupine i sprječavanje socijalne isključenosti, prenosi portal BnM.

Riječ se o institucijskom domu koji će se graditi iznad općinskog središta Sv. Filip i Jakov kraj osnovne škole, na lokaciji Rabatin 2 koja se naslanja na Rabatin 1, a gdje su izgrađena 24 POS stana i gdje se gradi 60 privatnih stambenih objekata. Nositelj projekta je Općina Sv. Filip i Jakov, a partner Zadarska županija.

- U planiranju svega sudjelovalo je barem 50 ljudi, ovo je rezultat timskog rada na razini Općine i šire te želim zahvaliti svima, rekao je Zoran Pelicarić za radio emisiju BnM-a, načelnik Sv. Filip i Jakova.

- Ovo je pilot projekt, novi lokalni koncept, da na lokalnoj razini imamo dom. Upisi članova će ići na razini Općine, znači, kad se žitelji Grada Biograda upišu, možemo krenuti s drugima, a planira se i proširenje na Raštane, pojasnio je Pelicarić proceduru upisa članova u budući dom.

- Ovaj dom mora pokrivati sve, imat ćemo velik broj zaposlenih, za početak sigurno 40 ljudi, jer ovo će biti velika i ozbiljna ustanova te će se sigurno će širiti. Standard u domu će biti dobar, 4 zvjezdice, dostojanstven, zaključio je.

Planirana građevina prema planu ima prizemlje i dva kata te je pravilnog L oblika. Građevina je predviđena za 98 korisnika raspoređenih u ukupno 70 soba (42 jednokrevetne i 28 dvokrevetnih). Osim pružanja institucionaliziranih oblika skrbi za 98 korisnika pružat će i raznovrsne usluge izvaninstitucijske skrbi za 218 korisnika, kako bi se starijim osobama omogućio kvalitetniji, sigurniji i što duži boravak u vlastitom domu.

Očekivano razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2026., a ukupna vrijednost projekta je 8.064.571,72 eura ili 61 milijun kuna.