Euro projekt s kojim je 24. travnja u Odvodnji potpisan ugovor na 24,5 milijuna kuna, početkom lipnja je uveden u posao. 

Oni su nakon dvije skupine natječaja dobili posao na trećoj cjelini aglomeracije s rokom izvođenja od 36 mjeseci. Kao nositelji, imaju rok od 28 dana da naprave dinamički plan radova, doznajemo od Grge Peronja, direktora Odvodnje. Ono što se zna iz tog plana je da će radove započeti na nautralnom terenu u Kožinu u kojem, kao i Petrčanima, ove godine neće remetiti turističku sezonu.

Prema tom projektu, izvođač mora izgraditi 35 kilometaragravitacijskog vodovoda, 15 kilometara vodovodnih cijevi, 6 kilometara tlačnog vodovoda, 3,6 kilometara cijevi za oborinske vode te osam crpnih stanica. Riječ je o projektu izrađenom prije pet godina za 1480 novih priključaka za kanalizaciju. Kad će to te faze doći, teško je znati bez obzira na rokove ugovora.