Zadarski župan Božidar Longin imenovao je nove članove školskih odbora u nekoliko škola kojima je Zadarska županija osnivač te nove članove upravnih odbora ustanova.

Dužnosti člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Zadarske županije razriješena je pročelnica Milena Ikić, a novim članom imenovan je Martin Varenina, voditelj županijskog Odsjeka za upravljanje nekretninama.

Za člana Upravnog vijeća u ustanovi Zavod za javno zdravstvo Zadar imenovana je Josipa Friganović iz istog Odsjeka.

Ivana Dević razriješena je dužnosti članice u Školskom odboru Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić" Lišane Ostrovičke.

U školski odbor Osnovne škole „Valentin Klarin" Preko, kao predstavnici osnivača, imenovani su Martina Sorić, Dražena Strihić i Marko Gregov, a u školski odbor Tehničke škole Zadar Dinko Kamber i Luka Kasap.