Procjena štete u Obrovcu procjenjuje se na preko 3 milijuna eura. To je posljedica poplave do koje je dovelo rekordno dizanje vodotoka Zrmanje 13. svibnja 2023.
Uz nadležne službe a ponajviše volontere, u Obrovac su se slili i političari, a novinari propitivali zaštitu i preventivu. Vremešni gradonačelnik Obrovaca u odgovoru na novinarski upit pohvalio se pokušajem izmuljivanja rijeke prije 17 godina ali se eto tada pokvario brod.  Ispalo je to tek muljanje.

Zrmanja je, međutim, briga Hrvatskih voda. Irina Putica, direktorica Vodnogospodarskog odjela (VGO) za slivove južnog Jadrana Hrvatskih voda na terenu je utvrdila da je to povijesni potop i da treba početi tražiti ozbiljnija rješenja za ekstremno visoke vodostaje.

Iz Vodnogospodarskog odjela za slivove južnog Jadrana sa sjedištem u Splitu dobili smo informaciju o tome da se radi na jednom od rješenja.

- Izrađena je geodetska snimka rijeke Zrmanje od ušća do uzvodno mosta u Obrovcu. Ukupna duljina snimljenog korita je 11,850 km. Navedena podloga će služiti za izradu elaborata uklanjanja nanosa sa hidrološko-hidrauličkom analizom. Na temelju opisanog zahvata potrebno je izraditi dokumentaciju potrebnu za provođenju procedura zaštite okoliša i prirode. Po dobivanju potrebnih rješenja i dozvola steći će se uvjeti za izmuljivanje rijeke Zrmanje, navodi se u službenoj informaciji.

U tom projektu je i HEP čiji je to prvenstveni interes zbog čišćenja korita svoju  reverzibilnu hidroeletranu Velebit u Muškovcima nedaleko Obrovca. Ona radi na principu vode koja se s Gračačke visoravni slijeva niz planinu u akumulaciju načinjenu na rijeci Zrmanji te se iz te  donje akumulacije pumpa natrag na velebitsku visoravan u gornje akumulacije.

HEP će financijski sudjelovati u projektu odmuljavanja Zrmanje kao što je to bilo 2008. godine kada je uređeno oko 300 metara obale uz rijeku Zrmanju, a osim što je riva popločana bijelim kamenom, obnovljena je i cijela infrastruktura. Morski.hr je podsjetio kako je tada rečeno da više nema straha od poplave.

U obnovu obrovačke rive koja je podignuta i zbog potencijalnog dizanja Zrmanje, uloženo je 25 milijuna kuna u režiji Ministarstva mora kojeg je tada vodio Božidar Kalmeta.  Osim Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, u finaciranju su sudjelovali Hrvatske vode, HEP i Grad Obrovac. Bit će da je to sudjelovanje Grada Obrovca koje je propalo prije 17 godina kada gradonačenik Ante Župan, kako je izjavio 2023. godine, nije uspio provesti izmuljivanje Zrmanje.