Približava se Noć istraživača, 29. svinja, u koju će biti uključene različite europske zemlje, a Sveučilište u Zadru 23. svibnja, organizira predaktivnost pod nazivom „ Svemirski lov na blago za male istraživače". Ova zanimljiva šetnja nastala je suradnjom Sveučilišta u Zadru, Pomorske škole Zadar, Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje, Osnovne škole Bartola Kašića, Katoličke osnovne škole Ivo Mašina, DV Sunce i DV Školjkica i more.

U projekt će biti uključeno 200 djece svih uzrasta i to; studenti predškolskog odgoja i obrazovanja, koji su motivirali predškolce pričama u vrtićima, srednjoškolci, učenici Pomorske škole, koji su sa svojim profesorom izračunali brzinu kretanja planeta i njihov položaj. Isto tako osnovnoškolci, koji su osmislili pokuse koji će biti prikazani te predškolci će u organiziranom obilasku „nadgledati" sve punktove na potezu od Gradskog mosta do Morskih orgulja u sklopu ove predaktivnosti.

Laganom šetnjom, koja će početi u 10 sati, krenuvši od volta (kod mosta) na Liburnskoj obali, gdje će biti polazna točka i planet Sunce, predškolci dječjih vrtića Sunce i Školjkica i more upoznavat će se s planetima Sunčevog sustava.

Na više različitih lokacija na potezu od mosta do Gospe od Zdravlja bit će postaje s puno zanimljivih pokusa, koje će voditi učenici osnovnih škola: Katolička osnovna škola Ivo Mašina, Osnovna škola Šimuna Kožićića Benje i Osnovna škola Bartol Kašić te će tako predškolcima bolje predočiti udaljenosti u našem Sunčevom sustavu, a i same planete.
Točke na kojima će biti smješteni planeti: Volt kod mosta, dvorište palače Cedulin, Narodni trg, kod HNK Zadar, knjižara Znanje, Arheološki muzej, Stup srama na Forumu, ispred crkve Sv. Frane, Park Gospe od zdravlja, Pozdrav suncu.

Zadnji planet je Neptun, smješten u parku kod Gospe od Zdravlja a nakon toga predškolci će na Pozdravu suncu moći sudjelovati u kreativnoj radionici i kvizu, a planirano je i promatranje Sunca.

Također, Sveučilište u Zadru sudjeluje u provedbi projekta Reconnect science with the blue society - BLUE CONNECT financiranog iz programa HORIZON-MSCA.2022-CITIZENS-01-01, ukupne vrijednosti 314.073,78 €. Glavni cilj projekta je prezentacija istraživanja i znanosti na razumljiv način te poticanje uključivanja šire javnosti, a prvenstveno djece i mladih u znanost. Na taj način se želi povezati različite dionike kako bi istražili i pokušali iznaći rješenja za različite izazove s kojima se susreće mediteranska regija.
Nositelj projektnog prijedloga je Sveučilište u Splitu, a uz njega u provedbi sudjeluje još devet projektnih partnera: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Mediteranski institut za istraživanje mora, Institut za jadranske kulture i melioraciju krša - Split, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Sveučilište u Rijeci i Znanstveno- tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.