Financijska agencija na prodaju je stavila oko 25.500 metara četvornih zemljišta ispod Vidikovca, na kojemu je tvrtka Horizont projekt d.o.o. planirala graditi naselje od čak 350 stanova. U projekt tvrtke Horizont Projekt je većinski vlasnik i ulagač bio Didier Joseph Alberic De Witte dok je u manjem omjeru bila investitor tvrka Duca d.o.o. projekt je pratila Nova kreditna banka Maribor, koja je prodala svoj dug na pozivnom natječqju irskom financijskom fondu Meadow star designated activity company koji je 2016. godine pokrenuo ovrhu nad nekretninama radi naplate svoje tražbine, oko 3,5 milijuna eura.

U medjuvremenu je tvrtka Horizont projekt otišla u stečaj, na pred stečajno ročište su bili pozvani svi predstavnici društva-direktori Didier Joseph Alberic De Witte i Mladen Ninčević, Didier de Witte je preko odvjetnika poručio kako je on belgijski državljanin koji ne poznaje hrvatski jezik, te da je osim njega predstavnik-direktor društva i Mladen Ninčević.

Vrijednost zemljišta u elaboratu iz 2019. procijenjena je na 2,25 milijuna eura, odnosno oko 90 eura za metar četvorni. S obzirom na rast cijena nekretnina, nije isključeno da će se na dražbi postići i viša cijena te će u tom slučaju raniji vlasnici dobiti razliku na svoje račune , iako je predviđeno da se ona može prodati i za manje, i to za tri četvrtine procijenjene vrijednosti (1,7 milijuna eura). Isplatom kupoprodajne cijene prestaje razlučno pravo u korist irske tvrtke.

Dražba se provodi na način da ponuditelji daju cijenu, a drugi povisuju, sve do 12. srpnja. Ako je najpovoljnija valjana ponuda dana u zadnjih deset minuta prije isteka roka, prikupljanje ponuda produživat će se za deset minuta od svake posljednje najpovoljnije valjane ponude sve dok ne protekne deset minuta od posljednje.

Inače, prema urbanističkim planovima uređenja, kojeg je izradio Konus po narudžbi Jadran Investa, moguća je stambena gradnja srednje gustoće.