Dječji vrtić Radost je ove godine u surednji s DV Laticom postavio sad već tradicionalnu izložbu dječjih radova, ovog puta povodom 61. rođendana zadarskog mosta, 12. svibnja, a inače i povodom Dana grada Zadra.

Izložba je potaknuta izjavom četverogodišnjeg djeteta, koje je reklo: „Zadar ima most, grad je most?", a pitanje „Ima li most rođendan?", potaklo je ovu rođendansku izložbu.

Potaknuti dječjim interesom došlo je do suradnje generacija; mame, bake, djedovi i odgojiteljice šivaju zastavice, djeca ih oslikavaju, članovi obitelji i volonteri postavljaju. Platno je djeci inspiracija, oslikavaju ga kroz duži vremenski period, kad žele i koliko žele. Na jednom platnu radi više djece u više navrata. Sve vezano za ovu izložbu je proces. Zastavice traju, prenose se s generacije na generaciju, vidljiva je njihova ekološka komponenta, zadnje dvije izložbe su radovi na lancunima - ne kupujemo, ponovna uporaba je jedna od poruka ove priče. Crtež nema zadanu temu, djeca crtaju ili pišu što požele.

Važno je reći kako je ovakva izložba poruka od strane zajednice djeci, a to je da ih vidimo, cijenimo njihov rad i čujemo ih. Djeca su važna i uvijek imaju neku poruku za prenijeti. Cilj izložbe je da pokrene dijalog i emociju, a krasit će most kroz cijeli svibanj.