Nakon dva mandata, prof. dr. sc. Dijana Vican po zakonu više ne može biti rektorica Sveučilišta u Zadru. Ona ostaje na svom poslu na Odjelu za pedagogiju kao redovita profesorica u trajnom zvanju.

Tko će sjesti na mjesto rektorice Vican znat će se 23. svibnja, kada je zakazana sjednica Senata na kojoj će se izvršiti izbor i imenovanje čelne osobe zadarskog sveučilišta. Novi rektor preuzima mandat od četiri godine 1. listopada 2023. godine, s početkom nove akademske godine.

Prema izbornom postupku, koji je otvoren odlukom Senata, do 10. svibnja Povjerenstvo na čelu s izv. prof. dr. sc. Svenom Marcelićem ima rok provjeriti valjanost kandidatura i sastaviti izvještaj te listu kandidata za Senat.

Ali neće imati puno posla.

Doznajemo kako je za rektorsko mjesto stigla jedna prijava i to sadašnjeg prorektora prof. dr. sc. Josipa Faričića. On je već dugo prorektor i spada u prepoznatljive osobe  sveučilišta u zadarskoj javnosti. U mandatima rektorice Vican prof. Faričić je bio na mjestu prorektora za strategiju razvoja i izdavaštvo.