Završetak gradnje Aglomeracije nije na Bokanjcu riješio samo problem kanalizacije, već i problema s poplavama, a posebice u kritičnim situacijama, kada je zbog neriješenog problema slivnih voda s Bokanjca (i potoka Ričina) cijeli grad doživio apokaliptičnu poplavu.

U međuvremenu je prošireno i uređeno korito Ričine, a Bokanjac je kroz projekt Aglomeracije dobio 12 retencijskih građevina koje služe za zadržavanje vode. Nakon poplave 2017. s predstavnicima Vlade i Hrvatskih voda dogovoreno je da će se ovaj problem riješiti i to je sada napokon gotova stvar.

- Ovaj projekt je jedinstven u Hrvatskoj. Ima 12 retencija, od čega 3 velike i 9 manjih, sve spojene cjevovodima. Kada se jedna prepuno voda ide u drugu, kapaciteti su veliki tako da više nikada neće doći do velike poplave kao 2017. godine, kaže direktor Odvodnje Grgo Peronja.

Za gradnju retencija izabrane su površine koje su bile u vlasništvu Grada Zadra, pritom i zapuštene. Tri godine trebale su za izradu projekta i prikupljanje dozvola te još oko dvije i pol za gradnju.

Napravljene su bušotine duboke i do 40 metara iz kojih se voda cijedi u podzemlje, ne ugrožavajući donji dio grada. One će filtrirane, svojim podzemnim putevima, doći do vodocrpilišta Bokanjac, koje je rezervno crpilište grada Zadra.
„Cisterne" će biti parkovno uređene prema projektu Silvane Mihaljević, s preko 3.000 stabala i grmova, uređenim stazama za šetnju s obitelji, djecom, psima, joggiranje...

- Mi ćemo po uzoru na ovaj projekt u budućnosti nastojati ozelenjeti svaki komadić javne površine u gradu. Bokanjac je dio grada koji će se nastaviti dalje razvijati, a kada se otvori Centar za gospodarenje otpadom i u cijelosti sanira odlagalište na Diklu, imat će sve preduvjete za daljnji razvoj, najavio je pročelnik UO za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Zadra Darko Kasap.