Mještani Dikla još jednom su se sastali s predstavnicima Odvodnje i Grada Zadra kako bi dogovorili dinamiku radova, odnosno završetak aktivnosti na projektu Aglomeracije, tijekom turističke sezone.

Zaključci sastanka održanog 23. travnja su kako će se radovi na području MO Diklo vršiti do 1. lipnja, a poslovi na sanaciji obalnog pojasa i asfaltiranju do 15. lipnja.

Izvođač radova prije nekoliko je mjeseci zatražio da se radovi obavljaju za vrijeme turističke sezone, no to je Mjesni odbor Diklo odbio. Do 15. lipnja prihvaćen je nastavak radova na području obalnog pojasa od Sv. Petra prema Taverni, u ulici Put Njivica u smjeru prema Peroševoj, u Barešićevoj i Školskoj ulici te na sporednim odvojcima ulice Rampada. Nakon 15. rujna nastavljaju se radovi na potezu Krešimirove obale od „Klanca" do „Gredelja" i u preostalim ulicama.

Sve upite vezane uz radove na sustavu Aglomeracije Zadar - Petrčane za dio Diklo mještani i dalje mogu postaviti na adresu elektroničke pošte: [email protected].