U sklopu projekta CUKAR 5.0, Cukrići su tiskali Prehrambeni priručnik čiji su tekst pripremile Melita Ivanac, dipl.ing. prehrambene tehnologije, Matilda Sindičić, dipl.ing. prehrambene tehnologije i Nita Šarić, mag. Nutricionizma iz Poljoprivredne, prehrambene i veterinarske škole Stanka Ožanića Zadar.

U prehrambenom priručniku nalaze se obroci prilagođeni na način da ih djeca mogu sama pripremiti. Cilj je bio izraditi zanimljiv i zdrav vodič koji će spriječati posezanje za nezdravom hranom. Obroci su grupirani po godišnjim dobima, a za pripremu jela preporučuje se koristiti sezonski dostupne namirnice. Uz svaki obrok navedene su nutritivne vrijednosti obroka, dobrobiti pojedine namirnice te fotografija.

Pravilna prehrana jedan je od najvećih svakodnevnih izazova s kojim se suočavaju osobe sa šećernom bolešću. Njena iznimna važnost očituje se u činjenici da može prevagnuti kao ključan čimbenik u dugoročnom uspješnom liječenju.

Kod liječenja dijabetesa tip 1 i 2, uz edukaciju, samokontrolu, tjelovježbu, pravilna prehrana osnovni je princip liječenja. Temeljne sastavnice dijabetičke prehrane su planiranje unosa energije, ritma obroka, sastava makronutrijenata uz prehrambena vlakna, a ukupni dnevni unos namirnica se određuje ovisno o tjelesnoj masi i tjelesnoj aktivnosti. Od velike je važnosti provesti temeljitu edukaciju, shodno tome potrebno je da se svaka osoba s šećernom bolesti educira o količini i načinu pripreme i rasporedu unosa ugljikohidrata, masti i proteina tijekom dana, te se upoznati s utjecajem hrane na vrijednosti Hba1c, lipide i krvni tlak.

Prehrambeni priručnik je izrađen u sklopu Projekta CUKAR 5.0, ukupne vrijednosti 467.320,80 HRK koji je sufinancirala EU iz ESF-a u iznosu od 397.222,68 HRK u okviru Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice". Nositelj projekta je Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Cukrići - Zadar, a partneri su Grad Zadar i Poljoprivredna, prehrambena i veterinarska škola Stanka Ožanića, Zadar.