Novi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić izabrao je svoje najbliže suradnike - novog generalnog vikara i kancelara Zadarske nadbiskupije. Obje dužnosti dosad je obavljao mons. Josip Lenkić, upravitelj svetišta sv. Šimuna u Zadru.

Zgrablić je danas na te važne funkcije u crkvenoj hijerarhiji postavio dvije osobe. Ravnatelj Klasične gimnazije don Ante Sorić postao je generalni vikar, dok je za kancelara imenovan don Marin Batur, sudac Nadbiskupijskog suda koji učestalo objavljuje tekstove na Facebooku gdje je prikupio nemali broj pratitelja.

Danas je u salonu Nadbiskupskog doma u Zadru održan prvi susret nadbiskupa Zgrablića, Sorića i Batura po njihovom novom imenovanju, na kojem su generalni vikar Sorić i kancelar Batur potpisali i dekrete zadarskog nadbiskupa za svoje nove službe. Susretu je nazočio i mons. Josip Lenkić, kojem je Zgrablić zahvalio na njegovom nesebičnom zalaganju tijekom 20 godina rada u Zadarskoj nadbiskupiji, kao i na dosadašnjoj službi generalnog vikara i kancelara Zadarske nadbiskupije koje je mons. Lenkić obavljao devet godina.

Novom generalnom vikaru Soriću i kancelaru Baturu nadbiskup Zgrablić poželio je Božji blagoslov u njihovom budućem radu i služenju Zadarskoj nadbiskupiji.

Povodom imenovanja, iz Zadarske nadbiskupije objavili su biografije novog generalnog vikara i kancelara.

Don Ante Sorić rođen je 29. rujna 1982. u Zadru. Osnovnu školu završio je u rodnim Bibinjama, u župi Sv. Roka, a srednjoškolsko obrazovanje u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zadru. Bogosloviju i studij teologije završio je 2006. u Rijeci. Za svećenika Zadarske nadbiskupije zaređen je 2007. Iste godine imenovan je župnikom župe Rođenja BDM u Privlaci. Godine 2011. odlazi u Rim gdje upisuje poslijediplomski studij pastoralne teologije na Papinskom pastoralnom institutu Redemptor hominis (Pontificio istituto pastorale Redemptor hominis) Papinskog lateranskog sveučilišta (Pontificia Universitas Lateranensis). Magistarski rad obranio je 2013. godine, a doktorsku radnju iz područja pastoralne teologije 16. lipnja 2021. godine.

Don Ante Sorić vratio se 2015. u rodnu Zadarsku nadbiskupiju te je imenovan ravnateljem Klasične gimnazije Ivana Pavla II. u Zadru, što je služba koju i sada obavlja te župnikom župe sv. Ivana i Pavla u Petrčanima. U isto vrijeme, kao vanjski suradnik na Teološko-katehetskom odjelu i Odjelu za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, predaje kolegije iz Pastoralne teologije. U akademskoj godini 2020./2021. predaje i na Odjelu za nastavničke studije u Gospiću. Godine 2022. imenovan je upraviteljem župe sv. Ante Padovanskog u Visočanima, a 2023. pastoralnim suradnikom župe sv. Ante Padovanskog na Smiljevcu.

Don Marin Batur rođen je 23. rujna 1988. u Zadru. Nakon osnovne škole pitomac je Nadbiskupskog sjemeništa Zmajević gdje završava Klasičnu gimnaziju. Diplomirao je na Filozofsko-teološkom studiju u Rijeci. Za svećenika Zadarske nadbiskupije zaređen je 22. lipnja 2013. godine. Magistrirao je kanonsko pravo na Papinskom sveučilištu Svetoga Križa u Rimu.

Dosadašnje službe don Marina Batura u Zadarskoj nadbiskupiji su: tijekom đakonske godine bio je pastoralni suradnik u župi sv. Josipa Radnika na Plovaniji u Zadru, zatim župni vikar u župi Bl. Alojzija Stepinca na Bilom Brigu, tajnik nadbiskupa Želimira Puljića, upravitelj župe Uznesenja BDM na Ravi, upravitelj župe Kraljice Mira na Stanovima u Zadru, upravitelj župe sv. Kasijana u Sukošanu i vicekancelar Zadarske nadbiskupije. Don Marin je ujedno sudac na Nadbiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zadru i član Ekonomskog vijeća Zadarske nadbiskupije.