Petnaest godina traje agonija u bivšoj vojarni Šepurine, koju je lokalna samouprava htjela staviti u službu turizma, ali je zbog inertnosti države koja je vlasnik prostor zapušten i devastiran. Svojevremeno je DUUDI (Državni ured za upravljanje imovinom) Šepurine uvrstio u akciju „Projekti 100", kojom je velikim investitorima ponudio katalog mogućih velikih ulaganja, prvenstveno u turizam. Navodno je bilo iskaza interesa, ali se od svega odustalo zbog još uvijek aktivnih parnica oko povrata oduzete imovine. Ninjani su prošle godine zatražili da se ugostiteljsko-turistička zona prenamijeni u park šumu i prepusti na upravljanje Gradu Ninu.

Njihove želje nisu uvažene pri izradi novog županijskog prostornog plana, pa je tako nedavno na Županijskoj skupštini izglasano kako taj prostor ostaje u turističkoj namjeni. U njemu će potencijalni investitor moći sagraditi turističko naselje s pratećim sadržajima maksimalnog kapaciteta 1.000 kreveta. Najviši dopušteni prostor koji bi naselje zauzelo je 20 hektara.

- U sklopu sportsko-rekreacijske zone moguće je pored osnovnih djelatnosti u funkciji sporta i rekreacije rekonstruirati zatečene građevine i graditi nove u cilju razvoja zone kao namjenskog parka koji pored osnovne djelatnosti može sadržavati i komplementarne aktivnosti vezane za rekreaciju, ugostiteljstvo, trgovinu, zabavu, edukaciju i druge slične namjene, navodi se u novom prostornom planu.

Izvan građevinskog područja moguća je izgradnja sportsko-rekreacijskih igrališta na otvorenom s pratećim zgradama, na predjelima manje prirodne i krajobrazne vrijednosti, tako da izgrađenost zgradama nije veća od 4% te da najmanje 30% obuhvata zahvata u prostoru bude uređeno kao parkovni nasad i prirodno zelenilo.

Inače, Grad Nin svojedobno je u partnerstvom s Tankerskom plovidbom, Turisthotelom i Vranom osnovao tvrtku Aenona kako bi se na tom prostoru izgradilo turističko naselje. Projekt je nakon nekoliko godina propao, a Tankerska plovidba likvidirala je tvrtku Aenona.

- Mi apsolutno nismo zainteresirani ni za kakav, pa ni za ovaj turistički projekt. Svojedobno je kao d.d. osnovana tvrtka "Aenona", pa smo je transformirali u d.o.o. i uskoro ćemo je ugasiti. Riječ je o atraktivnom zemljištu koje onaj tko ima potrebno znanje u turističkoj djelatnosti može oplemeniti i ja vjerujem da će se naći zainteresiranih investitora. Ali to se ne tiče našeg core biznisa niti se "Tankerska plovidba" ima namjeru širiti u turizam, rekao je tada direktor "Tankerske plovidbe" Mario Pavić.

Proklamirani zaokret nije izdržao test vremena, jer je Tankerska upravo u postupku preuzimanja Turisthotela.