Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA organizira Info dan u sklopu projekta STREAM i predstavljanje kišnog vrta te poziva sve zainteresirane da se pridruže događanju koje će se održati u petak 31. ožujka u 11 sati ispred Osnovne škole Krune Krstića, Područne škole na Ploči.

Okupljenima će biti predstavljen koncept i funkcionalnost kišnog vrta te aktivnosti projekta STREAM. Pametnim sustavima odvodnje kao što su kišni vrtovi pokušavaju se ublažiti posljedice bujičnih poplava i to upijanjem vode u upojne bunare i sadnju biljaka koje imaju veću upojnu moć.

Svoj doprinos dat će i učenici Osnovne škole Krune Krstića, Područne škole na Ploči koji će posaditi biljke i time urediti školski okoliš pod motom „I mi smo posadili cvijet za bolji svijet!".
Agencija ZADRA NOVA vodeći je partner u projektu STREAM koji se financira u okviru Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. Opći cilj projekta je poboljšanje monitoringa rizika i povećanje upravljačkih mogućnosti stožera za zaštitu i spašavanje kako bi mogli pravovremeno reagirati na katastrofe uzrokovane poplavama. Specifični ciljevi projekta su unaprjeđenje znanja o poplavama, osnaživanje kapaciteta hitnih službi, poboljšanje sustava ranog upozoravanja i komunikacijskog sustava.