Dvije prijave pristigle su na javni natječaj za imenovanje za novog zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar, doznajemo od predsjednika Upravnog vijeća Vladislava Krpine.

Imena kandidata bit će poznata nakon sjednice 28. ožujka kada će se otvoriti pristigle zamolbe. Nakon toga provjera se dokumentacija, odnosno ispunjavaju li kandidati propisane uvjete.

Prvi čovjek zadarskog vatrogastva mora imati: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasaca s posebnim ovlastima i odgovornostima te položeni stručni ispit. S obzirom na narav posla, zapovjednik JVP Zadar mora imati i posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove te posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti. Kandidati su, naravno, morali priložiti i uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela.

Predsjednik Upravnog vijeća Vladislav Krpina nada se kako će postupak izbora novog zapovjednik biti završen do 17. travnja, kada s tog mjesta nakon 23 godine odlazi Željko Šoša koji sa 67 godina mora u mirovinu.