Nije urodio plodom ni drugi pokušaj Grada Zadra za pronalaskom osoba "nedvojbenog javnog morala i iznimnog ugleda" koji žele biti članovi Etičkog povjerenstva u Gradskom vijeću.

Radi se o radnom tijelu koje odlučuje u drugom stupnju povodom prigovora na prvostupanjske odluke Gradskog vijeća o povredama Kodeksa. Prijavu za člana mogli su podnijeti svi zainteresirani građani s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zadra, ali su za to morali ispunjavati posebne uvjete. S jedne strane, moraju biti na dobrom glasu, a s druge, ne smiju biti članovi političke stranke ili se baviti političkom djelatnošću.

- Nakon prvog Javnog poziva za prijavu kandidata za članove Etičkog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Zadra, koji je objavljen 9. studenog 2022. godine i na koji se prijavio samo jedan član, Odbor za izbor i imenovanje objavio je 14. veljače 2023. godine do 14. ožujka 2023. godine ponovljeni Javni poziv na koju su pristigle još dvije prijave, informacije su iz Grada Zadra.

Ured Grada dostavit će Odboru za izbor i imenovanje izvješće o dostavljenih prijavama kao i prijedlog za ponovljeni javni poziv zbog nedovoljnog broja kandidata za imenovanje od strane Gradskog vijeća. Tako se čeka treća sreća za konstituiranje ovog peteročlanog radnog tijela, a troje prijavljenih građana neće trebati ponovno podnositi prijavu, već će automatski ući u razmatranje.