Gradonačelnik Branko Dukić ponovno je poništio natječaj za rekonstrukciju Ulice Admirala Jakova Šubića od Cezana nakon što je renomirana građevinska firma Strabag srušila prvu takvu odluku.

Na natječaj procijenjen na 6,6 milijuna kuna pristiglo je šest ponuda, od čega su tri odbačene zbog više cijene, a jedna zbog neudovoljavanja dodatnog uvjeta. Od dvije valjane ponude, Strabaga i Vodoinstalacije, bila je povoljnija Strabagova s 5,7 milijuna kuna. Međutim, kada je došlo do trenutka da se moralo odlučiti o najpovoljnijem izvođaču, gradonačelnik Branko Dukić poništio je natječaj. Kao razlog naveo je nedostatak financijskih sredstava u Odluci o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvo tromjesečje 2023. godine, koja je donesena samo jedan dan prije donošenja odluke o poništenju natječaja.

Kako je u tom "mini proračunu" ipak milijun eura rezervirano za izgradnju cesta, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave usvojila je žalbu Strabaga navodeći kako naručitelj ne argumentira za što je točno predviđen taj novac, stoga njihov navod da za projekt na Plovaniji više nema financijskih sredstava nije potkrijepljen odgovarajućim dokazima.

Iz Grada su sada obrazložili kako se radi o sredstvima za financiranje obveza iz prethodno sklopljenih ugovora. Iz Upravnog odijela za prostorno uređenje i graditeljstvo dostavili su popis takvih projekata: građenje infrastrukture nove ceste u Petrčanima Punta Radman, građenje infrastrukture UPU Vitrenjak II, faza I, građenje infrastrukture u UPU Vitrenjak II, faza V, izgradnju prometnice na području UPU Vitrenjak I zapad, faza I i II, te radove na rekonstrukciji raskrižja ulica Vlatka Mačeka i Šestanskog prolaza i raskrižja ulica Put Kotlara i ulice Braće Miroslava i Janka Perice.

Iz Grada su naglasili kako bi potpisivanjem novog ugovora prekršili zakonske odredbe.

- Da je naručitelj donio Odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude njenom izvršnošću sklopio bi se novi ugovor o javnoj nabavi radova odnosno naručitelj bi preuzeo nove obveze na teret razdoblja nakon 31. ožujka 2023. godine, a time bi postupio protivno članku 44. Zakona o proračunu i protivno članku 5. Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka za prvo tromjesečje 2023. godine. U trenutku pokretanja postupka naručitelj nije imao saznanja da se neće moći izvršavati sklopljeni ugovor zbog nedostatka financijskih sredstava, nego su navedene okolnosti postale naknadno poznate, nakon što je pokrenut predmetni postupak, a prije donošenja odluke. Člankom 298. stavak 1. točka 1. ZJN 2016. propisano je da je naručitelj obvezan poništiti postupak javne nabave ako postanu poznate okolnosti zbog kojih ne bi došlo do pokretanja postupka javne nabave, da su bile poznate prije, istaknuto je u obrazloženju iz Grada Zadra.

Do daljnjega je tako na čekanje stavljena nužno potrebna rekonstrukcija prometnice koja u duljini od 550 metara spaja Bili brig i Višnjik (Splitska ulica) s Ulicom Nikole Tesle na Plovaniji.