Tri su mjeseca prošla od uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Narod ga je prihvatio te se polako privikava na novo sredstvo plaćanja. I tako je nakon 28 godina hrvatska kuna otišla u povijest.

Hrvatska je svoj prvi novac počela kovati odmah po dolasku u ove krajeve, i kovala ga je neprekidno do prvih godina 19. stoljeća. U 19. i 20. st. kuje ga ban Josip Jelačić u sklopu mnogobrojnih reformi u pokušaju da Hrvatsku i financijski osamostali. Bio je to srebrni i bakreni novac od jednog krajcera/križara.

Drugo razdoblje je ono od 1941. do 1945. kad je za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske izdan papirni i kovani novac, a novčana jedinica bila je kuna (u to vrijeme izdavao ga je i ZAVNOH.).

Treće razdoblje obilježava novac Republike Hrvatske, uveden za Božić 1990. Neke od tih događaja obilježeni su i na poštanskim markama.

Tako je na Dan državnosti, 30. svibnja 1999. godine Hrvatska pošta izdala dvije marke: jednom je obilježena 150. obljetnica kovanja Jelačićeva križara, a dugom Peta obljetnica hrvatske kune. Motiv marke je kovanica s brojčanom oznakom 1 KUNA u čijoj pozadini je kuna zlatica. Kuna se još jednom našla kao motiv na poštanskoj marki 2019. godine povodom obilježavanja 25. obljetnice od njezina uvođenja.

Nakon uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, Hrvatska pošta izdala je lijepo dizajniran poštanski prigodni blok, u čijem se gornjem dijelu nalazi okrugla poštanska marka od jednog eura. I na toj kovanici je središnji motiv simpatična kuna zlatica, što god tko o toj životinji mislio.