Marina Drage u uvali Dugovača je pri kraju, počeli su radovi na marini u sv. Filipu i Jakovu, a vrlo brzo će Zadarska županija objaviti natječaj za koncesiju na nautičku luku do 200 vezova u Sv. Petru.

Zbog čega još jedna marina, pitali smo pročelnika Krešimira Laštru koji nam je rekao da je to težnja općine sv. Filip i Jakov koja je ucrtana u njihov Prostorni plan.

Načelnik Zoran Pelicarić potvrdio je kako su počeli radovi na marinu u sjedištu općine. Županija je potpisala ugovor o koncesiji s Jakom Andabakom koji je vlasnik turističkog naselja Croatia u istom mjestu. On je dobio koncesiju na 29 godina i ima obavezu podići marinu za 18 mjeseci.

Investitor u marinu dio novca ulaže u drugi dio projekta, a to komunalni dio luke koji će imati 80 vezova, kazao je načelnik. Isti model bi bio i za buduću marinu u Sv. Petru za koju prema riječima Pelicarića ima zanimanje potencijalnih koncesionara. Tako je govorio i za sv. Filip i Jakov pa je ispalo, prema izjavi Andabake, da ga je nagovorio da se javi na treći natječaj. Ostali su se povukli jer su se cijene podignule, pravda svoje procjene načelnik Pelicarić istaknuvši kako je na Općini lobiranje za investitora.

Za marinu u Sv. Petru, Općina je izradila i urbanistički plan uređenja i ucrtane su granice pomorskog dobra. Marina će biti puno veća negoli ova u sv. Filip i Jakovu. Prostirat će se uzduž 400 metara obalnog pojasa koje je, kao što svi znaju, u geološkoj depresiji od 8 metara. Imat će kopneni dio kojeg buduća marina u Sv. Filipu i Jakovu nema kako bi se na njemu izgradili sadržaji na nautičku luku. Međutim, taj dio će se nasipati u moru što je za načelnika Pelicarića sasvim u redu jer je Pašmanski kanal, kako je on rekao, urban i tu je plitko more.

Pozicija buduće marine otvorena je prema tom kanalu i zato će imati pontonski lukobran kao i propusne pontone koji će se kao u marini sv. Filipa i Jakova postavljati na pilonima. Studija valovanja, prema riječima Pelicarića, pokazala je da oni ne postižu visinu veću od dva metra.

Za načelnika sv. Filipa i Jakova, izgradnja dviju marina u susjednim naseljima potrebna je kao potencijal za otvaranje novih radnih mjesta. U Sv. Petru, koju još mnogi zovu Krmčina i sve više izgleda kao veliko apartmansko naselje, prijavljeno je 1000 stanovnika, navodi načelnik kao i povijesni podatak da je to za vrijeme Austrije bila vojna utvrda, ali nije izgrađena nikakva obala.