Bez posebne najave za širu javnost, na stranici Grada Zadra objavljen je na e-savjetovanju nacrt Plana upravljanja gradskom jezgrom, dokument kojeg je trebalo izraditi zbog toga što su 2017. godine zidine uvrštene na listu UNESCO- 2017.

Izradom plana već se dugo bavi Urbanex, koja se specijalizirala za tu vrtu plana, a radi ga za Split, Šibenik i Dubrovnik. Stoga ne čudi da su Planom predložili dostavu u povijesnoj jezgri koja bi se odvijala preko električnih kolica i to koncesioniranjem te postavljanja stupića na ulazima u pješačku zonu na Poluotoku.

Zbog intenziteta prometa gospodarskih vozila ulicama unutar zidina posljednjih godina, stanje mnogih povijesnih popločenja je postalo neobnovljivo: substruktura ulica je propala, utvrđeno je u nacrtu dokumenta. Za smanjenje prometne gužve predlaže se uspostavljanje sustava brodica koji bi povezivao gradske četvrt. Naravno da se sugeriraju bicikle i električni romobili umjesto upotrebe auta.

Nigdje nismo našli za rješenje javnu garažu, pogotovo ne na Ravnicama koje spadaju u zaštićenu zonu.

U nacrtu plana predlažu se poznata komunalna rješenja poput podzemnih spremnika te „pametnih" spremnika Bigbelly. Kako je istaknuto da je zbog inventara ugostiteljskih objekata koje vlasnici ne sklanjaju tijekom noći, otežano održavanje čistoće grada, predloženo je uređenje odredbe komunalnog reda po tom pitanju.

Nakon izrade studije prihvatnih turističkih kapaciteta, potrebno je ograničiti smještajne kapacitete u povijesnoj jezgri, navodi se u nacrtu plana na stotinjak stranica. Mjere ograničavanja smještaja moguće je provesti po uzoru na druge europske gradove poput Barcelone ili Bruggesa sa svrhom očuvanja izvanredne univerzalne vrijednosti svjetskog dobra i kulturno-povijesne cjeline grada Zadra, piše u nacrtu Plana.

Kako bi se umanjila orijentacija na masovni turizam i negativne posljedice takvog turističkog razvoja, bitno je na području povijesne jezgre, a i grada u cjelini, poticati razvoj selektivnih oblika turizma. Kao što je, primjerice, kulturni turizam, navode autori Plana.

Buku bi trebali kontrolirati komunalni redari, naravno uz nabavu uređaje za mjerenje a manifestacije i turističke sadržaje trebalo bi preseliti izvan povijesne jezgre - jedna je od ideja Plana na realne probleme s kojima su godinama u sezoni suočeni ne samo stanari, već i ostali na Polutoku.

Zelenilo na bastionima zaštićenih zidina mora ostati u izvornoj javnoj namjeni. Ali se predlaže hortikulturno uređenje dvorišta po Poluotoku općenito ozelenjivanje jezgre, kao i očuvanje stabala na rivi.

U nacrtu plana se navodi izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU) za područje povijesne jezgre pri čemu se predlažu poznata rješenja kao što je uređenje Trga tri bunara, potreba čišćenja tunela unutar bedema koji bi se mogli koristiti za nove sadržaje.

Predlaže se povezivanje šetnice na Bedemima zadarskih pobuna i Trga Pet bunara, odnosno Trga Petra Zoranića preko ostatka mletačkog bedema uz zgradu stare tehničke koja se obnavlja za Sveučilište a koja bi se pretvorila u šetnicu. Tako bi se dobio kompletan ophod oko Poluotok, ističe se u nacrtu Plana kao ideja koju su dobili tijekom procesa njegove izrade.

Oni su preporučili da se povodom godišnjice upisa na Listu svjetske baštine organiziraju manifestacije što je zapravo jedino što se do sada događalo s UNESCO-om u Zadru.

Izrađivači plana predlažu osnivanje odsjeka za baštinu unutar ustrojstva sadašnjeg Upravnog odjela za kulturu i sport. Oni bi uspostavili sustav za zaštitu i očuvanje (svjetske) kulturne baštine povijesne jezgre grada Zadra.

U ustroju upravljanja navodi se Koordinacijsko vijeće koje upravlja i donosi odluke, dok Partnersko vijeće dogovara, savjetuje i oblikuje mjere koje upućuje Koordinacijskom vijeću na usvajanje i provedbu.

Izrada Lokalnog Plan upravljanja "Obrambenim sustavom Zadra" komponentom serijskog svjetskog dobra UNESCO-a "Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17.stoljeća: Stato da Terra, zapadni Stato da Mar, počela je u proljeće 2021. godine.

Nacrt plana objavljen je na stranici Grada Zadra, a građani mogu na njega dati svoje primjedbe do 31. ožujka.