Obećanje ludom radovanje, tako bi se mogla nazvati vijest koja još uvijek ima veliki odjek u zadarskoj javnosti o tome da će zgrada Doma županije pripasti Zadarskoj nadbiskupiji.

Ona je bila dogovor između bivših ministra Gorana Marića i nadbiskupa Želimira Puljića.

Sada je prema izjavi župana Božidara Longina, njezina sudbina u rukama izrađivača Plana upravljanja povijesnom jezgrom. Županija ostaje pri svom planu preseljenja u zgradi u Ulici Ivana Mažuranića (nekadašnji ured državne uprave) koju još nisu dobili na upravljanje ili darivanje odlukom resornog ministarstva.

Njega sada vodi Branko Bačić, iskusni HDZ-ov kadar za razliku od svojih prethodnika Darka Horvata i Ivana Paladine. Jedan od njih je trebao pripremiti odluku Vlade prema kojoj bi se zgrada koja je građena krajem 19. stoljeća kao sjedište tadašnje vojne vlasti dodijelila Nadbiskupiji.

Ta povijesna zgrada trebala je biti naknada za sve crkvene nekretnine koje se prema izjavi iz Nadbiskupije više neće tražiti u postupku denacionalizacije.
Ta zgrada nije nikada imala veze s Crkvom već isključivom vojnom vlasti, ali se Nadbiskupija pod vodstvom mons. Puljića namjeravala obogatiti s tom vrijednom nekretninom. Diglo je to na noge zadarsku javnost i uzburkalo političku scenu. „Prema mojim saznanjima, Dom županije nije dio kompenzacije s Nadbiskupijom", otkrio je župan Longin.

Pitanje budućnosti zgrade koju dio zadarske javnosti pamti i kao Dom JNA, postavili  smo stoga prema Gradu Zadru, koji bi prema riječima Longina, trebao odrediti njegovu namjenu.

- Svaki put kad se javno govori o budućnosti zgrade Doma županije nekako se ta tema usmjerava prema Gradskoj upravi iako Grad Zadar nije vlasnik te zgrade niti njome upravlja, a samim time nije niti u mogućnosti sudjelovati u donošenju odluke o tome. Tako je bilo i prije godinu dana kad se poteglo pitanje moguće promjene vlasništva i namjene te zgrade. A danas i dalje ne znamo hoće li se uopće mijenjati vlasnik. Imali smo i tada širu javnu raspravu kroz medije o idejama na tu temu, svaka od njih ima argumente. I danas, kao i onda, mogu tek ponoviti svoj stav koji je ostao isti, a to je da je moja želja da taj prostor u svakom slučaju bude u funkciji građana Zadra i otvoren javnosti, piše u odgovoru gradonačelnika Branka Dukića.

- Ako bi se dogodilo da sadašnji vlasnik RH i korisnik Zadarska županija odluče prepustiti tu zgradu Gradu Zadru, siguran sam kako bismo brzo našli rješenje o nekoj budućoj namjeni koja će biti na opću korist i dostupno svim našim sugrađanima. Ali to je još uvijek u sferi nagađanja „što bi bilo kad bi bilo", dodaje se u pisanom očitovanju iz Ureda gradonačelnika na novinarski upit. Kao i ključan odgovor: Planom upravljanja kulturno-povijesnom jezgrom Zadra nije moguće definirati namjenu zgrade Doma županije.

Iz Ureda gradonačelnika pojašnjavaju kako se radi o dokumentu koji se radi sa svrhom upravljanja svjetskom baštinom i kulturnim dobrom na popisu svjetske baštine UNESCO-a, a to su zidine Venecijanskog obrambenog sustava. Dakle, njime se omogućuje kontinuitet upotrebe prostora, uz zaštitu spomenika i omogućavanje održive gospodarske aktivnosti unutar kulturno-povijesnih cjelina. Tim planom ni na koji način ne mogu se rješavati imovinsko-pravni odnosi, baš kao niti definirati namjena bilo kojih drugih pojedinih građevina, navodi se iz u odgovoru na pitanje prebacivanja odgovornosti za sudbinu Doma županije.

Građevina je u takvom stanju zapuštenosti da ne služi na čast vlasniku a još manje dugogodišnjem korisniku.