Popisu radova na zadarskim prometnicama pridružit će se ulica Put Murvice na kojoj prvog dana ožujka počinju radovi u sklopu aglomeracije Zadar - Petrčane. Iako je prvenstveni cilj tog projekta izgradnja kanalizacijske mreže tamo gdje je nema, ovdje je situacija drugačija.

Cijevi postoje, ali nisu zadovoljavajućeg profila i pozicije, posebno kad se uzme u obzir najavljena stanogradnja na tom području. No direktor Odvodnje Grgo Peronja ističe kako je ovaj zahvat od početka dio aglomeracije, odnosno jedan je od dva takva za koja su uvidjeli priliku kako bi ga ubacili u projekt i time financirali EU sredstvima. Na Putu Murvice povećat će se profil cjevovoda, a na prometnicu će se izmjestiti cijevi koje trenutno prolaze kroz livadu.

Radovi su dio cjeline Grad za koju je zadužena njemačka firma Ludwig Pfeiffer, često kritizirana zbog sporosti izvedbe. Njihovi će djelatnici na Putu Murvice raditi na potezu od trgovačkog centra Lidl do Mostarske ulice, odnosno dionici koja nije dobila novi asfalt prilikom nedavnog uređenja.

- S razlogom smo u tom trenutku odabrali dionice za obnovu. Kako sam i nagovijestio, Komunalni odjel je dionicu koja nije u obuhvatu aglomeracije uredio i presvukao novim asfaltnim slojem, a od srijede Odvodnja kreće s projektom aglomeracije kako bi u konačnici i ta prometnica u cijelosti bila obnovljena, ističe pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Robertino Dujela.

Njegov je odjel izdao suglasnost Odvodnji za posebnu regulaciju prometa. Od direktora Odvodnje Grge Peronje doznajemo kako je procijenjeno vrijeme trajanja radova do 31. srpnja. Ipak, Peronja vjeruje kako radovi neće imati velik utjecaj na turističku sezonu jer će se izvoditi na manje dijelove.

Zahvat je, naime, podijeljen u tri faze koje obuhvaćaju zatvaranje jednog prometnog traka Puta Murvice u smjeru jugozapada. Prva faza obuhvaća dionicu Puta Murvice netom prije križanja s Ulicom 7. Domobranske pukovnije, a druga potez do Ugljanske ulice, dok treća faza obuhvaća dio koji završava netom prije križanja s Mostarskom ulicom.

Stanari će automobile moći parkirati na javim površinama unutar naselja, a u blizini stambenih objekata. Promet će se odvijati uz oprez i ograničenje brzine kako je prikazano u grafičkim skicama.