Vlada RH danas je dala suglasnost na postupak kojim će Park prirode Telašćica dobiti 609.287,81 eura za financiranje troškova priključenja građevina na elektroenergetsku mrežu.

Radi se o udjelu od 80 posto Fonda za energetsku učinkovitost na ukupan trošak od 761.609,76 eura bez PDV-a za elektrifikaciju građevine na lokaciji Grpašćak. To je projekt koji je financiran iz EU sredstava, ali među prihvatljive troškove nije spadalo priključenje na struju.

Stoga je Vlada dala suglasnost na odluku Upravnog vijeća prema kojoj ravnatelj PP Telašćica, Krešimir Rašan, može sklopiti ugovor s HEP-om za ukupnu priključnu snagu od 32,00 kW u smjeru preuzimanja iz mreže u iznosu od 630.893,36 eura s PDV-om.

Otvorenje "Interpretacijsko edukacijskog centra Grpašćak" kao glavne atrakcije infrastrukture za posjetitelje Parka prirode Telašćica održalo se polovicom 2022. godine

U ukupnoj vrijednosti projekta od 25 milijuna, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost imao je udio od 1.5 milijuna kuna.