Zadarska županija za javne potrebe u kulturi u ovoj godini izdvojit će 1.381.750 eura. Iako se programom podržavaju programi javnih ustanova, ali i događaji čiji su organizatori različite udruge i jedinice lokalne samouprave (koncerti, festivali, izložbe i drugo), gotovo cjelokupni iznos rasporedit će se za dvije kulturne ustanove čiji je osnivač Zadarska županija - Narodni muzej Zadar i Kazalište lutaka Zadar.

- Program Narodnog muzeja Zadar od interesa je za Zadarsku županiju u cjelini. Programi pojedinih Odjela muzeja utvrđuju se kao javna potreba Zadarske županije, a u proračunu Zadarske županije osiguravaju se osim sredstava za programe i sredstva za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Iz proračuna Zadarske županije osigurana su sredstva u iznosu od 530.000 eura, navodi se u prijedlogu koji ide na Županijsku skupštinu.

Taj iznos je stotinjak tisuća kuna veći nego prošle godine, a rasporedit će se na muzejsko-galerijsku djelatnost, izložbenu djelatnost, opremanje poslovnih prostorija, projekt Erasmus Next Museum i funkcioniranje Kneževe palače.

Za potrebe Kazališta lutaka Zadar, odnosno sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashod te rashode za programe, osigurat će se 728.000 eura. S obzirom da je KLZ-u lani kroz isti program dodijeljeno 4,65 milijuna kuna, radi se o povećanju za skoro milijun kuna.

Za sve ostale djelatnosti u kulturi predviđeno je 123.750 eura, manje od desetine ukupnog iznosa, o čemu će se odlučiti na temelju prijedloga Kulturnog vijeća Zadarske županije.