Rok od osam dana kojeg je gradonačelnik Branko Dukić ponudio vijećnicima da odustanu od tzv. nezakonitih amandmana istekao je 7. siječnja.

- To je mene važeći rok od osam dana, kazao je predsjednik Gradskog vijeća, Marko Vučetić.

Upućen u zakonsku proceduru, Vučetić nam je rekao kako je Gradonačelnik taj koji donosi Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i transparentnost javnih financija.

Da proračun nije izglasan, onda je Gradsko vijeće trebalo do kraja prošle godine izglasati Odluku o privremenom financiranju. Sve je isto osim zakonske pozadine za donošnje.

Rok primjene je tri mjeseca kao i kod Odluke o nužnom financiranju, a iznos je isti za tehnički proračun -  ne smije preći više od 25 posto izvršenog proračuna u 2021. godini. Pitanje može li se produžiti za još tri mjeseca, ovisit će o ocjeni zakonitosti za koji će nadzor napraviti u ministarstvima financija te uprave i pravosuđa kojima Gradonačelnik šalje odluku o obustavi proračuna, kazao je predsjednik Gradskog vijeća.

Prema njegovoj ocjeni, do 15. siječnja bit će isplaćene plaće za proračunske korisnike.

Gradonačelnik Dukić u izjavi za HTV sredinom prošlog tjedna je rekao kake će on donijeti tu odluku. Pročelnik Ureda gradonačelnika Ante Ćurković najavio je za RTL da će taj akt biti napisan do kraja ovog tjedna. Mogao je i prije da se u Uredu gradonačelnika nisu bavili priopćenjima politikantske projekcije krivice za navodnu blokadu Grada Zadra.

Gradsko vijeće Zadra će kao predstavničko tijelo nastaviti normalno s radom te će Vučetić krajem siječnja sazvati sjednicu.

- Moramo izabrati novo Upravno vijeće Znanstvene knjižnice kako bi ta ustanova normalno funkcionirala. Rad Upravnog vijeća do sada je bio bojkotiran, a to je iskorišteno kako bi nas prikazali nesposobnima, ustvrdio je predsjednik Gradskog vijeća.

Rat priopćenjima u proteklih 10-ak dana na relaciji Gradonačelnik - vijećnici za Vučetića je nezreo.

- Jedini amandman koji bi ja uložio, a nisam niti jedan, jeste za financiranje kriznog komuniciranja jer je očito da gradske vlasti tome nisu dorasle, komentirao je Marko Vučetić.