Porast troškova života osjećaju svi, pa je tako na isteku prošle godine Općinsko vijeće Općine Ražanac odobrilo povećanje koeficijenta i plaće svom načelniku Damir Jordanu.

On je do sada, prema izvještaju u imovinskoj kartici, primao neto iznos od 11.513 kuna, za što je Općina morala uplatiti bruto iznos od 15.517 kuna.

Novom odlukom koeficijent je povećan sa 3,45 na na 3,80. On se množi s osnovicom koja je za plaće državnih i lokalnih dužnosnika određena na 3.890 kuna bruto, ali na nju ide još uvećanje od 0,5 posto za svaku navršenu godinu staža, najviše do 20 posto. Zbog toga je ona i do sada iznosila više nego bi bio sami umnožak koeficijenta i osnovice.

Za vrijeme obnašanja dužnosti općinski načelnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti, a ona se odnose na naknadu dnevnica i ostalih putnih troškova za izvršen službeni put, pravo na korištenje službenog vozila i službenog mobilnog telefona, kao i druge eventualne pogodnosti, propisane posebnim internim aktom.

Očekivana plaća s novim koeficijentom trebala bi biti nešto veća od 17 tisuća kuna. Prethodni načelnik Općine Nikica Miletić imao je plaću od 13.542,80 kn bruto.