Jadrolinija je prije koji dan objavila međunarodni red plovidbe u kojem je jedino linija Split - Ancona. Da nema sezonske linije Zadar - Ancona u redu plovidbe i prodaje, u odnosu na prošlu godinu kada je to bila vijest, nije nikakvo iznenađenje. Samo je potvrda poraza lokalne politike i lobiranja.

Ta linija je jednostavno ukinuta i političkim pritiskom je prošlo ljeto ubačena u improviziranoj kombinaciji sa Splitom, a održavao ju je brod Marko Polo. Linija je bila uspostavljena na 80 dana s tim da je od 18. srpnja do 18. kolovoza, trajekt plovio dva puta tjedno. Prije i poslije bilo je to samo jedan put tjedno.

Kako će to biti ove godine, kada je ukinuta i međunarodna linija Dubrovnik - Bari, koja je bila na snazi od travnja do kraja studenog, teško je gatati. Jadrolinija prodaje trajekt Dubrovnik koji ju je održavao, a koji je na vezu u Splitu. Gradska luka u Splitu postala je i matična luka trajektu koji nosi ime Zadar i koji je umjesto održavanja međunarodne linije Zadar - Ancona od 2021. godine trajno prebačen na lokalnu liniju za Hvar.

 

Jadrolinija je za proslavu 75 godišnjice izabrala Zadar, a na međunarodni vez Istarske obale iz Ancone doveli su Marka Pola. Uprava je utrošila jako puno novca na obećanja obnove flote.

A Gaženica ostaje samo na prometu kruzera usprkos najavama pa čak i putokazima za trajekte koji isplovljavaju za Grčku, Italiju i Tursku. Zadar kao pomorski grad, kao središte Mediterana - kako to gordo zvuči u strategijama i političkim govorima.

Uzaludna su lani bila i upozorenja pomoraca s Marka Pola koji svijet vide bolje i pametnije od političara.

"Taj promet bi trebalo pokušati dovući u Zadar. Apsurdno je da kamioni iz srednje Europe idu cestom za Anconu i onda iz Ancone za Grčku i Albaniju. Za prihvat kamiona i sve druge oblike prometa ova je luka fantazija. Ima izravan spoj na autocestu, to je velika prednost Gaženice," isticali su časnici s Marka Pola za zadarski.hr.

Bilo je jako puno kamiona na cjelogodišnjoj liniji iz Zadra za Anconu, a onda ju je uprava Jadrolinije proglasila nerentabilnom jer im je kriterij za to bio određeni broj putnika.