Vlada je na sjednici U PETAK donijela odluku o isplati pomoći za podmirivanje obveza bolničkih zdravstvenih ustanova dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Iako je većina od oko milijarde kuna otišla bolnicama u državnom vlasništvu (većinom kliničkim bolničkim centrima Rebro, Dubrava, Split, Osijek, Merkur...), nisu loše prošle ni županijske bolnice.

Općoj bolnici Zadar za sanaciju dugovanja dobavljačima lijekova uplatit će se iznos od 32.593.733 kuna, Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na moru oko 4 milijuna kuna, a Psihijatrijskoj bolnici Ugljan 639.606 kuna. Općoj bolnici Gospić, koja se funkcionalno povezuje za zadarskom bolnicom, isplatit će se oko 3 milijuna kuna.

Utrošak sredstava koja će biti isplaćena bolničkim zdravstvenim ustanovama dužne su pratiti županije, preko čijeg se računa novac transferira bolnicama.