Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije objavio je natječaj kojim se traže kandidati za specijalističkog usavršavanja u djelatnosti hitne medicine.

To je specijalizacija koju financira Europska unija, a rok prijave za taj programe je do karaj ove godine. Zavod je aplicirao uz pomoć županijske agencije ZADRA NOVA, pojasnila je ravnateljica Ivana Šimić pozadinu objave natječaja.

S obzirom da se na natječaje za specijalizaciju iz hitne medicine u zadarskoj bolnici nitko ne javlja, u zavodu se ipak nadaju da će imati kandidata za natječaj na EU specijalizaciju. Jednu takvu već su dali 2018. godine. Specijalizacija iz hitne medicine traje 5 godina.

Za Zavod ili kako se ta služba naziva Hitna pomoć, stalni liječnici su rijetkost. Tamo se obično zapošljavaju mladi liječnici koji stječu iskustvo i čekaju da dobiju željenu specijalizaciju. Neki se zadržavaju nekoliko mjeseci a neki uhvate i godinu, dvije radnog staža u Hitnoj. Tu su još i liječnici koji se zapošljavaju sezonski u dodatnim timovima Hitne pomoći.

Ulaganje u specijalizaciju kadrova nije jedini EU projekt u kojem sudjeluje Zavod za hitnu medicinu. Na ulazu u njihove prostore u Poliklinici istaknuto je da su oni uključeni u EU projekt financiranja brzih brodova hitne medicije koje iz Ministarstva zdravstva najavlju od prošlih lokalnih izbora.