Sutkinja Općinskog suda u Zadru Tatjana Domijan - Mrva donijela je presudu u korist stanara kuće uz Muraj u tužbi za ometanje posjeda protiv Red White Blue iz Turnja.

Oni su već jednom dobili tužbu protiv Red White Blue koji je kao zakupac poslovnog prostora od Grada Zadra srušio dio tuđeg objekta od 37 kvadrata. To rušenje objekta na čestici zemlje u vlasništvu RH, stanari su zaustavili pozivom policije i građevinske inspekcije. Bila je to garaža, a danas spremište za stanare te kuće i to više od 60 godina.

Vlasniku Red White Blue, sudskim rješenjem naloženo je da u roku od 8 dana od pravomoćnosti presude vrati sve u prvobitno stanje. U rješenju se navodi zabrana tuženiku da ubuduće smeta tužitelje u posjedu nekretnine. Kao privremena mjera donesena je i zabrana da Red White Blue izvodi bilo kakve građevinske radove na č.z.10406/2 k.o. Zadar, pod prijetnjom izricanja novčane kazne od 100 tisuća kuna.

Rješenjem Županijskog suda u Dubrovniku krajem lipnja je, na žalbu Kadije, rješenje Općinskog suda u Zadru ukinuto u cijelosti, a predmet je vraćen prvostupanjskom sudu na ponovni postupak. Sutkinja Domijan Mavra opet je bila ažurna u ponovnom postupku u kojem su stanari lani tužili Red White Blue i dobili parnicu.

Tuženik je u svom odgovoru tvrdio kako je to objekt na čestici Grada Zadra, a on je zaključio da se u njemu ništa i nitko ne nalazi, te je ustvrdio kako objekt predstavlja opasnost za život i zdravlje ljudi s obzirom na to da se radi o bespravno izgrađenom objektu bez ikakvih vertikalnih ili horizontalnih učvršćenja prekriven azbestnim pločama. Kako je vlasnik Red White Blue odlučio ga je ukloniti, obavijestio je o tome stanare, pitajući imaju li oni ikakav pravni interes. Nitko se nije javio i to je bio dokaz da oni nisu vlasnici, navodi se u njegovom očitovanju na tužbu.

Međutim, sa strane stanara svjedoci i sudski vještaci su opovrgnuli te navode i dali dokaze sutkinji koja ih je uvažila. Dovoljno je ustvrditi kako tuženik nije dobio nikakvo ovlaštenje Grada Zadra za bilo kakav građevinski poduhvat na č.z.10406/2 k.o. Zadar, (pa čak ni na č.z.10406/1 koju je dobio u zakup). Ogluha na dopis se ne može smatrati bilo kakvih ovlaštenjem. S druge pak strane, Grad Zadar nije ni imao razloga odgovarati tuženiku na njegove zahtjeve ukoliko Grad spram navedene čestice zemljišta odnosno objekta na istom nema nikakve ovlasti ni pretenzija. Tuženik je itekako znao da se stanari nalaze u posjedu te građevine, jer u protivnom se ne bi njima niti obraćao. Čak štoviše, tuženik je tužiteljima ostavljao obavijest „važno - hitno" od 17.05.2021.g. u kojima ih naziva „poštovani korisnici ovog objekta", naveo je među ostalim opunomoćenik stanara, odvjetnik Lovro Vitlov.

To je drugi sudski spor u kojem su stanari tužili i dobili zakupca gradskog poslovnog prostora koji im je u nelegalnim kopanjima oštetio fasadu kuće.