Volonterski centar Zadar organizirao je u Gradskoj knjižnici Benkovac okrugli stol na temu prevencije elektroničkog nasilja nad i među mladima u Zadarskoj županiji, na kojemu su kao panelisti sudjelovali načelnik Policijske postaje Benkovac - Obrovac Mario Brzoja, policijski službenik za maloljetničku delinkvenciju Zrinko Gospić, Šime Narančić iz PP Benkovac - Obrovac, policijska službenica za kibernetiku i digitalnu forenziku Službe kriminalističke policije Silvija Anić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Benkovac Martina Šarin i putem Zooma izv. prof. dr. sc. Lucija Vejmelka (Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

U raspravi o ovom aktualnom problemu istaknuta je posebnost e-nasilja koje se razlikuje od „tradicionalnog" nasilja time što djeca i mladi ne mogu pobjeći od svoga nasilnika nego su nasilju putem elektroničkih uređaja izloženi 24 sata dnevno, a sve što je zapisano u digitalnom obliku zauvijek tamo ostaje. Zato su njegove posljedice dublje i dugotrajnije, ne samo za žrtvu već i za počinitelja e-nasilja. Rješenje nije u potpunom izbjegavanju digitalne tehnologije jer se velik dio njihova života odvija online (od škole, hobija, komunikacije s obitelji i prijateljima...).

Elektroničko nasilje među djecom i mladima je zadnjih godina u velikom porastu, a škole često nemaju dovoljno educiranih stručnjaka na ovu temu. Postavlja se pitanje odgovornosti jer se „nije dogodilo u školi". Međutim, dužnost je svakog građanina da prijavi ne samo nasilje već i svaku sumnju na nasilje u bilo kojem obliku. Također je istaknuto da djeca i mladi uče od odraslih koji koriste neprimjeren način komunikacije na internetu.

Tehnologija napreduje svakim danom, a djeca i mladi su puno informiraniji od odraslih o novim društvenim mrežama, videoigrama i sl. Međutim, najveća odgovornost u sprječavanju elektroničkog nasilja i dalje je na roditeljima koji trebaju djecu upozoriti na opasnosti koje vrebaju u virtualnom svijetu. Roditelji bi trebali nadzirati kako i koliko njihova djeca koriste internet. Pritom je ključno od najranije dobi djeteta graditi kvalitetan odnos tako da se, ako se dijete ili mlada osoba ipak susretne s e-nasiljem, bilo kao žrtva, počinitelj ili promatrač, može povjeriti roditelju bez straha od osuđivanja te uz shvaćanje pune ozbiljnosti situacije budući da krajnja posljedica e-nasilja može biti čak i suicid. Tako je jedna od odrednica ovog okruglog stola bila i važnost i načini prijave elektroničkog nasilja iz perspektive svih uključenih, odnosno postupanja po počinjenju kaznenog djela i rehabilitacije žrtava.

Ova aktivnost za cilj je imala stvoriti međusektorsku mrežu stručnjaka na području Zadarske županije kako bi se mogla lakše dijeliti iskustva u praksi i moguća rješenja problema nasilja na internetu, odnosno što ranije i kvalitetnije reagirati i odgovoriti na potrebe žrtve, počinitelja (ukoliko se radi o mladim osobama) te ostalih uključenih, s obzirom na to da internetsko nasilje uvijek uključuje i dodatnu „publiku".

Okrugli stol se odvijao u sklopu projekta „Edukacija - prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu III", koji Volonterski centar Zadar provodi u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Benkovac te uz financijsku podršku Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. Cilj projekta je edukacija srednjoškolaca, njihovih roditelja, nastavnika i stručne službe o opasnostima na internetu, s naglaskom na elektroničko nasilje, digitalni identitet te mogućnosti prevencije i zaštite mladih na internetu.