Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar već treću godinu sudjeluje u međunarodnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, kroz koju nastoji osvijestiti problem rodno uvjetovanog nasilja u društvu, te slaviti važnost i doprinos žena na lokalnoj i globalnoj razini.

Kampanju, koja je započela 25. studenoga na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a završava 10. prosinca na Međunarodni dan ljudskih prava, obilježavaju brojne aktivnosti odgojnog i humanitarnog karaktera koje organizira i provodi učenička volontersko-aktivistička grupa SADIONICA! s voditeljicom profesoricom Ljubicom Predovan.

Četvrtak 1. prosinca je bio rezerviran za humanitarno-nagradnu akciju prikupljanja sredstava za pomoć Maloj kući, skloništu za žrtve obiteljskog nasilja u Zadru, nakon koje je uslijedila kratka šetnja podrške svim žrtvama rodno uvjetovanog nasilja, u kojoj su sudjelovali svi učenici i nastavnici jutarnje smjene.

U akciji je prikupljeno 2100 kuna, te su izvučeni sretni dobitnici vrijednih nagrada njihovih sponzora.

SADIONICA! od srca zahvaljuje svima koji su potpomogli ovu akciju sudjelovanjem, donacijama i dobrim raspoloženjem.