Otoci Ist, Iž, Molat, Premuda, Rava, Olib, Silba i Škarda u tijeku su izrade Agende za prijelaz na čistu energiju te pozivaju sveukupno stanovništvo i vlasnike nekretnina da ispune anketu o potrošnji.

Agendu izrađuju Grad Zadar i Agencija Zadra Nova uz pomoć Pokreta Otoka, regionalnog partnera Tajništva za čistu energiju EU otoka. Ankete će se provoditi do kraja tjedna, točnije do 5. prosinca. Ako ste stanovnik ili vlasnik nekretnine na nekom od otoka anketu ispunite na linku. Ankete se mogu pronaći i fizički na otocima, u papirnatom obliku, te se ispuniti olovkom i vratiti na lokaciju na kojoj se preuzela.

Agenda je strateški dokument koji će doprinijeti tranziciji na čiste oblike energije i provedbi učinkovitih i potrebnih mjera za prilagodbu klimatskim promjenama u skladu s Europskim zelenim planom, putokazom za postizanje klimatske neutralnosti Europe do 2050. godine.