Iz udruge „Eko-Zadar" dostavili su rezime lokalne kampanje „Stablo i čovjek" koju su proveli kao partner na projektu „JEKA! - Jačanje eko-aktivizma za hitnu klimatsku akciju".

Sadnja drveća, anketni upitnik, izrada murala i dviju brošura te zagovaranje ozelenjavanja grada Zadra bile su glavne aktivnosti kampanje, koja je službeno započela 25. listopada 2022. godine, a za cilj je imala potaknuti građane na aktivno sudjelovanje u zaštiti i upravljanju gradskim zelenilom kao i ojačati suradnju s tijelima javne vlasti.

Održana akcija sadnje stabala u školskom dvorištu

Koliko su povezani stablo i čovjek, pokazali su nam 3. studenog na akciji sadnje stabala srednjoškolci Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole u dvorištu koji dijele s Hotelijersko-turističkom i ugostiteljskom školom. Sretni smo što smo zajedničkim snagama uspješno zasadili četiri sadnice stabala koja će ondje mnoge buduće generacije motivirati i podsjećati na važnost svakog zasađenog stabla. Ništa od ostvarenog ne bi bilo moguće bez djelatnika i stručnog osoblja tvrtke Nasadi d.o.o., kojima se ovim putem zahvaljujemo na suradnji i nadamo se da će se ona u nastaviti i u budućnosti.

Objavljene dvije brošure: „Što je stablo čovjeku?" i „Što je čovjek stablu?"

U suradnji s udrugom „Zadarski pisci - ZaPis", brošura „Što je stablo čovjeku?" obogaćena je radovima članova Udruge. Brošura sadržava i fotografije dvostrukog drvoreda fafarikula (kostela) koji se proteže ulicom Put Dikla, kao i odabrana mišljenjima građana sakupljenih kroz anketu „Koliko je tebi Zadar zelen?" te fotografije nekih od najvećih i najstarijih gradskih stabala. Druga brošura, "Što je čovjek stablu?" obuhvaća odgovore stručnjaka iz područja biotehničkih i tehničkih znanosti koje smo prikupili kroz trajanje kampanje te fotografije novoizgrađenih stambenih objekata i naselja. Ova brošura sadržava i manji rječnik pojmova iz područja dendrologije, (urbanog) šumarstva i arhitekture. Obje su brošure dostupne u PDF obliku na web stranici udruge „Eko-Zadar" na poveznici.

Rezultati anketnog upitnika ukazuju na nezadovoljstvo građana po pitanju gradskog zelenila

Upitnik „Koliko je tebi Zadar zelen?" za cilj je imao dobivanje uvida u razmišljanja i potrebe što većeg broja građana koji se svakodnevno susreću s različitim izazovima u gradu Zadru, posebice po pitanju prostornog uređenja i promjenama u prostoru koje donosi ubrzana urbanizacija te upravljanja gradskim zelenilom i krajobrazom. Iznimno smo zahvalni građankama i građanima grada Zadra koji su ispunili upitnik i potrudili se pružiti opširne odgovore na ponuđena pitanja otvorenog tipa. Na upitnik je ukupno zaprimljen 671 odgovor, a građani su ga mogli ispuniti od 26. listopada do 19. studenog.

Kada smo ih upitali smatraju li da bi se dvostruki drvored kostela (fafarikula) u ulici Put Dikla trebao očuvati prilikom eventualnih rekonstrukcija prometnice, 98.1 % građana se složilo da drvored treba očuvati. Nadalje, 88.1 % ispitanika smatra da bi se u sljedećim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Zadra trenutno propisanih 20 % zelene površine unutar građevinske čestice trebalo povećati na barem 30 %, dok 86.1 % ispitanika smatra da bi se trebalo preciznije definirati elemente zelenih površina. Po pitanju regulacije gradnje stambenih i drugih objekata na prostoru grada Zadra, 78.1 % građana smatra da treba povećati ograničenja i postrožiti mogućnost gradnje. 85.7 % ispitanika se u potpunosti slaže da novoizgrađene stambene zgrade i naselja u Zadru nemaju dovoljno zelenih površina, dok njih 79.6 % smatra da bi Grad Zadar trebao osmisliti strategiju održive urbanizacije grada kojom će se ograničiti gradnja na postojećim (preostalim) livadama i drugim zelenim površinama.

Više o rezultatima ankete možete pročitati u dokumentu koji je dostupan za preuzimanje na poveznici.

Odgovori građana možda odišu skepticizmom i cinizmom, no direktni i jasni komentari kojima su izrazili vrlo kvalitetne i konkretne prijedloge na rješenja prostornih i okolišnih problema u gradu ipak su ih nadjačali. Rezultati ankete bit će iskorišteni u svrhu izrade zagovaračkog dokumenta koji će biti dostavljen Gradu Zadru u svrhu prijedloga i komentara na V. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Zadra.

Izrađen mural u školskom dvorištu

28. studenog u dvorištu Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole, pod vodstvom zadarskog (uličnog) umjetnika Jure Liska, učenice iz aktivističko-volonterske grupe nazvane Sadionica! uspješno su oslikale mural na zidu škole. Veliko hvala Juri i njegovom volonterskom angažmanu, bez kojeg ova akcija ne bi bila ostvariva, kao i ravnateljici škole, Zdenki Sršen-Juričević, profesorici engleskog jezika Ljubici Predovan, voditeljici Sadionice!, sada već u školu integrirane učeničke aktivističke-volonterske grupe, te školskoj knjižničarki, Tanji Telesmanić. Od srca se zahvaljujemo svim učenicama i učenicima koji su kroz proteklu godinu sudjelovali u aktivnostima kroz rad aktivističke-volonterske grupe Sadionica! i nadamo se da će im ovo iskustvo ostati u lijepom sjećanju kao i nama.

Mural možete uživo vidjeti na stražnjem zidu dvorane dviju škola, EBTŠ i HTUŠ, koji gleda na fafarikule (kostele) u ulici Put Dikla. Nadamo se da će ovaj mural podignuti atmosferu na području Borika i Dikla, u kojem je sve prisutniji manjak prostorne logike kojim se odaje dojam da se infrastruktura kroz tzv. urbanizam parcele postavlja iznad ljudi i zajednice te okoliša i prirode koji ih okružuju. Želja nam je i da poruka murala potakne građane da i sami pokrenu slične akcije, kako bi se potaknula aktivacija zajednice u oblikovanju grada po njihovoj mjeri. Zahvaljujemo na suradnji i članicama i članovima udruge "Zadarski pisci - ZaPis" te članicama udruge Pozitiva Senior.

Što se kampanjom htjelo postići?

Kampanja zagovara povećanje zelenih površina na građevinskoj čestici s trenutnih 20 % na 30 % izgrađenosti, definiranje elemenata zelenih površina, očuvanje postojećih zrelih stabala te efikasniju pozicioniranost odnosno koncentraciju stabala na lokacijama na kojima su ona najpotrebnija, ponajviše pješacima uz nogostup. No, povećanje izgrađenosti zelenih površina na građevinskoj čestici s 20 % na 30 % samo po sebi nije dovoljno učinkovito jer zelene površine nisu jasno definirane Prostornim planom uređenja grada Zadra.

Osim toga, dio problema je i betonizacija zelenih površina nakon primitka uporabne dozvole za izgrađene građevine. Uporabne dozvole izdaju se nakon tehničkog pregleda izgrađene građevine, prilikom kojeg se ustanovljuje usklađenost izgrađene građevine s projektnom dokumentacijom, građevinskom dozvolom i odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima. Nakon izdavanja uporabne dozvole ne postoji javni kontrolni mehanizam koji bi kontinuirano i dalje pratio navedenu usklađenost građevine u svim parametrima s navedenom projektnom dokumentacijom, građevinskom dozvolom i odgovarajućim zakonskim i podzakonskim aktima, a osobito u skladu s planski propisanom količinom zelene površine. Neosporna je činjenica da se, zbog nedostatka takvog servisa, nakon izdavanja uporabne dozvole (osobito!) na nekretninama u privatnom vlasništvu događaju naknadna "betoniranja" zelenih površina čime se one pretvaraju u parkirne površine, terase i sl.

Stoga kampanja zagovara da se u sljedećim, V. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada Zadra, jasno definiraju zelene površine kako bi se zadovoljio propisani postotak izgrađenosti i osigurala barem nekakva zaštita zelenih površina. To bi primjerice moglo značiti da s povećanjem zelenih površina na 30 %, pola od tog postotka mora biti okrupnjeno, odnosno pokriveno visokim raslinjem (sadnicama stabala) u visini od minimalno 2,5 m. Sve navedeno, a i više od toga, bit će adresirano u spomenutom zagovaračkom dokumentu koji će se dostaviti relevantnim upravnim odjelima Grada Zadra.

Kampanja je financirana iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a). Projekt JEKA! je podržan sa € 149.850,00 EUR-a financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge "Eko-Zadar" i ne odražava nužno stavove država donatorica, Upravitelja Fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.