U prijašnjim objavama najavljivane brošure „Što je stablo čovjeku?" i „Što je čovjek stablu?" sada su dostupne za preuzimanje.

U suradnji s udrugom „Zadarski pisci - ZaPis", brošura "Što je stablo čovjeku?" obogaćena je radovima članova Udruge, iz autobiografske perspektive na temu povezanosti čovjeka i prirode te vlastite transformacije identiteta u okviru područja u kojem žive i djeluju kao komentatori društva i intervencija u javnom prostoru.

Brošura sadržava i fotografije dvostrukog drvoreda kostela koji se nalazi u ulici Put Dikla s odabranim mišljenjima građana sakupljenih kroz anketu „Koliko je tebi Zadar zelen?" te fotografije nekih od najvećih i najstarijih gradskih stabala.
Druga brošura, "Što je čovjek stablu?" obuhvaća odgovore stručnjaka iz područja biotehničkih i tehničkih znanosti koje smo prikupili kroz trajanje kampanje te fotografije novoizgrađenih stambenih objekata i naselja. Brošura sadržava i manji rječnik pojmova iz područja dendrologije, (urbanog) šumarstva i arhitekture.
Sutra, 26. studenog bit će objavljeni i rezultati provedenog anketnog upitnika „Koliko je tebi Zadar zelen?" koje ćete moći preuzeti i pročitati kako su vaše sugrađanke i sugrađani odgovorili na postavljena pitanja.

Kampanja je financirana iz Programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj (kroz financijske mehanizme EGP-a). Projekt JEKA! je podržan sa € 149.850,00 EUR-a financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge "Eko-Zadar" i ne odražava nužno stavove država donatorica, Upravitelja Fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.