Odvodnja je dobila uporabnu dozvolu za prvu fazu projekta stoljeća kako gradonačelnik Zadra, Branko Dukić tretira ugradnju kanalizacije 20-tih godina 21. stoljeća.

Završeni radovi koji je nositelj bio Strabag na prvoj od tri faze cjeline Bokanjac 21. listopada 2022. prošli su tehnički pregled i čeka se valjanost uporabne dozvole.

U toj fazi položeno je 506,10 m2 oborinske odvodnje, 3962,17 m2 fekalne odvodnje te je omogućeno 306 kućnih priključaka. Odvodnje je tamošnjim stanarima trebala uputiti obavijest o mogućnosti priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda te popratni zahtjev za "priključak na komunalnu vodnu građevinu za javnu odvodnju".

Prema procjeni Grge Peronje, direktora Odvodnje, do kraja godine 50 do 60 domaćinstava moglo bi se spojiti na sustav kanalizacije.

On je komentirao i zapažanja građana kako su na gradilištu često zatrpavalo pa ponovno kopalo. I tako više puta da bi se što bolje naplatilo, smatraju očevici. Peronja drži da je to proizvoljno zapažanje.

-  Moguće da nakon nas koji najdublje polažemo cijevi za odvodnju, s druge se strane pojavljuju iz Vodovoda, koji nešto više kopaju za svoje cijevi, pa onda Konektor ako treba za vodove struje ili nekog drugog operatera. Mi smo svima komunalnim i javnim poduzećima  poslali obavijest o planu radova, navodi direktor Odvodnje stanje na sad već zatrpanom gradilištu Bokanjca. I jutros se kopa, javljaju nam stanari s Bokanjca od kojih smo prošli vikend dobili fotografije. Oni, kažu još nisu dobili zahtjev za priključkom.

Ulice na Bokanjcu dobile su asfalt. Na Kontradi su ostali malo povišene šahtovi koji čekaju drugi sloj asfalta. Međutim, nije napravljen nogostupa s javnom rasvjetom kako su to najavljivali iz Grada Zadra koji je za komunalno opremanje 317 ulica podigao kredit od 150 milijuna kuna. I prema posljednjim službenim informacijama utrošili 41 milijun kuna.