Blagdansko vrijeme je pred vratima, pa je nezavisni vijećnik Enio Meštrović na današnjoj sjednici Gradskog vijeća predložio pokretanje jedne neuobičajene humanitarne akcije.

- Moja inicijativa je humanitarna akcija za gradonačelnika Branka Dukića, "dajmo mu da vidi i čuje", s obzirom na to što je potpisao, a nije izvršio, te kako bi poštivao odluke Gradskog vijeća, poput aplikacije za transparentni proračun, i stao na stranu naroda, kada je u pitanju izmještanje zaobilaznice i puno drugih stvari stvari koje mi kažemo na Vijeću, a Vi radite po svojoj volji, istaknuo je Meštrović čije je pitanje gradonačelniku glasilo „Zbog čega ste prihvatili proračun ako je bio van svake pameti, rušilački i neprovediv?"

Dukić na njega nije izravno odgovorio, već je naglasio kako je više puta objasnio situaciju s amandmanima.

- Izvijestio sam što se napravilo i što se ne može napraviti i rekao da imamo neutrošenih sredstava. Nitko od vas nije došao i razgovarao o tome gdje bi utrošili sredstva, na vama je da razgovaramo i da kažete gdje bi ih utrošili, poput Radete koji je sredstva rezervirana za amandman za garažu Ravnice preusmjerio u bolnicu, poručio je Dukić.

Meštrović je ponovio svoje pitanje jer nije dobio odgovor.

- Čekali ste 11 mjeseci da kažete da se neki amandmani ne mogu napraviti. Dali ste nam KK Zadar u ruke, navukli bijes građana, htjeli ste da doživimo neuspjeh, a kada dođe revizija znat će se koliko ste vi zadužili taj klub. Sada je dovedena struka, ne upliće se politika i imate rezultat. Dajte mu da vidi i čuje, poručio je Meštrović.

Dukić je naglasio kako bi volio da se završi priča o amandmanima.

- Vi izglasavate proračun, ja ga predlažem. Pokušao sam izvršiti amandmane, ali za neke nisam pronašao načina, istaknuo je Dukić podsjećaju kako on nije prihvatio sve amandmane u trenutku njihovog izglasavanja.