U prijedlogu proračuna za 2023. godinu sredstva za plaće pomoćnika u nastavi za sve pomoćnike, neovisno o izvoru financiranja, predložena su tako da neto cijena sata bude veća 20%, odnosno da se poveća sa 25 na 30 kuna, najavio je pročelnik županijskog UO za društvene djelatnosti Ivan Šimunić, odgovarajući tako i na pitanje koje mu je na prošloj sjednici postavio županijski vijećnik Đani Bunja.

Stotinjak asistenata u nastavi u školama Zadarske županije do sada su imali mjesečni prihod od 2.300 kuna, što je daleko ispod onoga što zaslužuju svojim radom. U višim razredima osnovne škole i u srednjoj školi radi se o nešto većim iznosima, dok u strukovnim srednjim školama njihova plaća često ne prelazi ni iznos od 2 000 kuna, budući da ne sudjeluju u praktičnoj nastavi.

Osim toga, zaposleni su samo za vrijeme trajanja školske godine, od rujna do lipnja, a za pohvalu je da primaju božićnicu i regres u iznosima od po 1.500 kuna.

- Objektivna je činjenica da se u našoj Županiji ne cijeni u dovoljnoj mjeri doprinos ove skupine ljudi društvu u cjelini. Očito je da su njihove niske plaće jedan od razloga izrazite fluktuacije takvih kadrova. Djeca se vezuju za svoje asistente i za njih česte zamjene pomoćnika u nastavi, a događa se da se svako nekoliko mjeseci oni zapravo mijenjaju. To dakle kod takve djece izaziva i traumatična iskustva. Stoga se stječe dojam da u našoj Županiji postoji deficit empatije i prema djeci koja trebaju asistente kako bi se što uspješnije oni poslije mogli uključiti u društvo,istaknuo je na prošloj sjednici Županijske skupštine Đani Bunja, te predložio da se satnica poveća na 33 kune, čime bi im mjesečni prihod bio oko 3.000 kuna.

Šimunić je u svom pisanom odgovoru istaknuo kako pomoćnici ostvaruju i neka druga prava kao što su zdravstveni pregledi, prijevoz, božićnica, dar za djecu i regres.

- Iznos neto plaće nije fiksan i točna je tvrdnja da se radi o malim plaćama. Plaća je mala i za one koji imaju najveći mogući broj sati u nastavi. U tijeku je izrada novog Zakona o odgoju i obrazovanju i također se očekuje u novoj financijskoj perspektivi 2021.-2027. da će uvjeti za pomoćnike biti postavljeni na povoljniji način, upravo na temelju svih dosadašnjih iskustava u provedbi ovog natječaja, dodao je Šimunić.

Kao iznos na koji će se povećati satnica naveo je 30 kuna, iako je jasno da kuna tada više neće biti, pa će se vjerojatno raditi o 4 eura.