Gradonačelnik Zadra Branko Dukić uputio je javni poziv za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2022. godinu.

Tradicijski obrti su: bačvar, bakrokotlar, četkar, dimnjačar, kišobranar, kitničar, klobučar, knjigoveža, košarač (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, brusač, krznar, lončar, mlinar, pećar (izrada i slaganje keramičkih peći), postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar, torbar (proizvodnja i popravak predmeta od kože), restauriranje, svjećar, medičar, licitar, tkanje na tkalačkom stanu, urar (isključivo održavanje i popravci), užar, vlasuljar, izrada suvenira na tradicionalan način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), fotograf (isključivo održavanje i popravci), servis i popravak fotoaparata i optičkih uređaja, čokolatijer (ručna izrada čokoladnih delikatesa) i druge djelatnosti koje se obavljaju na tradicionalan način.

Umjetnički obrti su: puhanje stakla, brušenje stakla i kristala, izrada vitraja, lijevanje (odljevi umjetničkih predmeta), puškar (izrada i popravak unikatnog oružja), graditelj glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih nošnji, zlatar - filigranist, ručno kovanje - umjetnička bravarija. Ppotpore će se, prema prijedlogu Povjerenstva, dodjeljivati i za razvoj drugih tradicijskih i umjetničkih obrta.

Korisnici potpora su obrtnici, vlasnici tradicijskih i umjetničkih obrta čije je prebivalište kao i sjedište obrta na području grada Zadra, koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.

Potpore se odobravaju za poboljšanje uvjeta rada u radionici, financiranje troškova nabave novih strojeva, opreme i alata, edukaciju vlasnika, zaposlenih i naučnika, izlaganje na specijaliziranim sajmovima i sl., ali i financiranje godišnjih troškova energenata (električna energija, plin, voda, odvodnja, telefon, odvoz smeća, komunalna naknada, porez na tvrtku, spomenička renta, zakup poslovnog prostora, prirez porezu na dohodak).

Najviši pojedinačni iznos potpore može iznositi 10.000 kuna godišnje. Javni poziv otvoren je mjesec dana od dana objave.