Još danas na savjetovanju s javnošću nalazi se prijedlog nove odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2023. godinu.

Unatoč nelogičnostima koje su se dosad pokazale na terenu, područje zabrane ostaje isto. U tu zonu ulaze sva naselja na otocima koji administrativno pripadaju Gradu Zadru, Petrčane i Kožino od obalnog pojasa do državne ceste D306, te Zadar od obalnog pojasa do državne ceste D306, ulica Put Nina, dr. Franje Tuđmana, Vlatka Mačeka, braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste (južno do Brodanovog jaza). Jednaka ostaje i vrsta radova koji se zabranjuju, a radi se o zemljanim i radovima na izgradnji konstrukcije građevine. Novom odlukom ne mijenja se ni razdoblje zabrane, koje obuhvaća srpanj i kolovoz, pa se tako mogu očekivati nova negodovanja turista i iznajmljivača kojima sezona počinje ranije.

Nacrt odluke ipak je doživio dvije izmjene, no te novine više su formalne naravi te ne mijenjaju stvari na terenu. U novoj odluci tako su jasno definirane vrste građevina na koje se zabrana radova odnosi jer je iz Zakona o gradnji povučena njihova podjela u skupine.

Također je predloženo da izuzeci od zabrane radova budu svi oni propisani člankom iz istog zakona, a koji obuhvaća građevine čije je građenje u interesu Republike Hrvatske, uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti. Naime, ranije su se u odluci spominjali hitni i nužni radovi na popravcima kojima se sprječava nastanak posljedica opasnih za život i zdravlje ljudi, objekti školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, sportske i kulturne namjene, energetska obnova zgrada u vlasništvu jedinica lokalne samouprave te EU projekti i ostali koji su od posebnog značaja za Grad Zadar.

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka, kojeg vodi v.d. pročelnik Mate Pinčić, sada su taj popis skratili jer vjeruju kako se ti izuzeci mogu podvesti, odnosno pravno tumačiti kroz ranije navode. Ni ove godine neće biti popuštanja privatnim investitorima, osim onima čiji su projekti, poput hotela Maraska, prepoznati kao strateški.

Primjedbe na ovakvu odluku, prije nego što ode Gradskom vijeću na glasanje, mogu se dostaviti putem obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte: [email protected].