Otvoren je javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Biograda na Moru.

- Pozivaju se građani (najmanje 10 građana) s prebivalištem na području grada Biograda na Moru, ovlaštena tijela trgovačkih društava, ustanove, udruge, vjerske zajednice te druge pravne osobe, vijeća Mjesnih odbora, radna tijela Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru (najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća), gradonačelnik Grada Biograda na Moru, da dostave prijedloge za Nagradu za životno djelo i Godišnju nagradu, navodi se u pozivu otvorenom do 15. studenoga.

Javna priznanja dodijelit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Biograda na Moru, 15. siječnja.