Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru raspisala je natječaj za dva mjesta specijalizanata.
Traže se uobičajene specijalizacije u biogradskoj bolnici ortopedije i traumatologije te fizikalna medicine i rehabilitacije.

Natječaj je namijenjen mladim liječnicima koji se žele usavršavati u jedno od ta dva područja. Odavno nije bilo natječaja za specijalizacije. U međuvremenu smo dobili dvojicu specijalista iz KBC-a Split ali želimo ulagati u vlastiti kadar, kazao je ravnatelj Mate Kutleša.