Iako se na Višnjiku najavljivao olimpijski bazen, nakon održanog Svjetskog vaterpolo prvenstva u Splitu, točnije dvorani Spaladium Arene, Zadar će po svemu sudeći dobiti otvoreni bazen za skokove u vodu.

Grad Split se odrekao tog bazena jer za njega nema spremnu lokaciju, a rok je 1. travnja 2023. godine, navodi Slobodna Dalmacija.

To je jedan od razlog zbog kojeg Gradsko vijeće Splita ne želi bazensku školjku u kojoj se igralo natjecanje. Manji bazen za rasplivavanje trebao bi preko tamošnje Županije završiti u Imotskom.

Drugi razlog je to što Hrvatski vaterpolski savez ne može garantirati da će cijena instalacije bazena na trajnu lokaciju biti nepromijenjena nakon 1. travnja 2023. godine, što značajno povećava troškove ugradnje, budući da najizglednija moguća lokacija neće biti spremna za ugradnju do navedenog datuma. Jednako tako, skladištenje i konzerviranje same bazenske školjke koje bi bilo neophodno, neminovno bi povećalo troškove Gradu Splitu.

Uvažavajući navedeno, Aneksom I. Ugovora se predviđa mogućnost da je HVS, ako Grad Split ne bude imao adekvatnu lokaciju za ugradnju bazenske školjke s pripadajućom mehanizacijom, ima pravo zadržati, a istovremeno izvršiti povrat financijskih sredstava u iznosu od dva milijuna kuna na račun Grada.

Grad Zadar je i službeno tražio bazensku školjku s dimenzijama 33x25 metara. Talijani koji će demontirati bazenske module, trebali bi na Višnjiku produbiti taj bazen s dva na 6 metara te ga prilagoditi skokovima u vodu na 20x25 metara.

Koliko će Zadar platiti taj bazen, tek će se znati kada Savez donese službenu odluku.

Olimpijski bazen na Višnjiku za sad je na razini predizborne kampanje HDZ-a u Zadru u kojoj se manji bazen za skokove u vodu nije spominjao. Pa eto, čuda se događaju.